Założenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa - strona 1 Założenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA kapitał własny przedsiębiorstwa nie jest kapitałem darmowym, a inwestorzy oczekują w zamian za swoje inwestycje określonej stopy zwrotu przy zwiększonym ryzyku, akcjonariusze oczekują wyższego zwrotu.
Pieniądz ma swoją cenę !!! HISTORIA Korzenie koncepcji zarządzania wartością związane są z pracami nad kategorią wartości: Hamiltona, Ricardo i Marshalla z XVIII i XIX wieku.
W 1986 roku A. Rappaport opublikował fundamentalne dzieło „ Creating Shareholders Value”. DEFINICJA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ jest odmianą zarządzania strategicznego , gdzie nadrzędnym celem firmy jest maksymalizacja wartości dla właścicieli. Dodatkowo podkreśla, że zarządzanie przez wartość odbywa się z perspektywy interesów właścicielskich (Michalski, 2001)
Value Based Management ( VBM )
inne określenia:
maksymalizacja wartości rynkowej kapitału własnego,
kreowanie wartości dla akcjonariuszy
tworzenie bogactwa dla właścicieli
PRZYCZYNY POPULARNOŚCI KONCEPCJI VBM zdecydowany wzrost oczekiwań inwestorów wobec przedsiębiorstw,
wzrost roli inwestorów instytucjonalnych , szczególnie funduszy inwestycyjnych (np. emerytalnych),
wzrost profesjonalnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
łatwość przenoszenia kapitału na globalnym rynku kapitałowym ( w warunkach deregulacji i globalizacji oraz szybkiego rozwoju technologii komunikacyjnych),
zagrożenie wrogimi przejęciami w USA,
wyniki badań kursów giełdowych.
TRZY MODELE PRZEDSIĘBIORSTWA Koncepcja monistyczna: przedsiębiorstwo jest własnością inwestorów , w związku z czym powinno realizować ich interesy,
taka koncepcja jest szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii.
Koncepcja dualistyczna: kluczową rolę odgrywają akcjonariusze, ale przy uwzględnieniu interesów pracowniczych,
udział pracowników w zarządzaniu firmą,
to podejście jest charakterystyczne przede wszystkim dla Europy Zachodniej.
Koncepcja pluralistyczna: przedsiębiorstwo powinno funkcjonować w interesie wszystkich zainteresowanych stron (stakeholders),
najważniejsze znaczenie przypisywane jest pracownikom, a akcjonariusze są tylko jedną z grup interesariuszy,
kluczową rolę odgrywa bank,
jest to koncepcja specyficzna dla Japonii.
2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz