Prof. dr hab. Marian Edward Haliżak

note /search

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2618

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych Pojęcia ogólne O bezpieczeństwie mówimy wtedy, gdy brak jest zagrożeń w postaci użycia siły, groźby bądź prawdopodobieństwa jej użycia. Chodzi przede wszystkim o siłę zbrojną, czyli o groźbę wojny, interwencji, okupacji, szantażu. Bezpieczeństwo jest n...

Instytucje Międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1638

Instytucje Międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja międzynarodowa - celowy, wielostronny związek państw, utworzony na mocy zawartego między nimi porozumienia i wyposażonego w system organów stałych Każda organizacja nieustanowiona na mocy umowy międzynarodowej będzie uważana za orga...

Istota uwarunkowania badania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

istota uwarunkowania badania Kapitalizm - przez jego narodziny cywilizacja europejska wyłamała się z feudalnej organizacji życia społecznego i gospodarczego. Już we wczesnej fazie rozwoju wykazywał międzynarodowe właściwości: obrót kapitału, rynek międzynarodowy, międzynarodowy podział pracy, geogr...

Międzynarodowe stosunki polityczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1540

Międzynarodowe stosunki polityczne Nadrzędność międzynarodowych stosunków politycznych Polityka zagraniczna - uwarunkowania i instrumenty Przez politykę zagraniczną należy rozumieć zorganizowany i skierowany na zewnątrz wysiłek państwa, podporządkowany osiąganiu jego żywotnych interesów, który wy...

Polska Polityka Zagraniczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1183

Polska Polityka Zagraniczna Transformacja polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku. Pola polityki - rozumie się przez nie kompleks wzajemnie uwarunkowanych czynników, które kształtują politykę zagraniczną. Zalicza się do nich struktury społeczne, gospodarkę narodową, wartości ideowe i ideologic...

Prawo międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

Prawo międzynarodowe - normy i regulacje Prawo międzynarodowe jako zespół norm Prawo międzynarodowe reguluje stosunki pomiędzy niezależnymi państwami. Stąd źródeł norm prawa, które wiążą państwa, jest ich własna wolna wola, wyrażona w traktata...

Procesy globalizacji a stosunki międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2436

Procesy globalizacji a stosunki międzynarodowe Pojęcie procesów globalizacji Globalizacja to wielowymiarowy proces zmiany warunków życia ludzi, grup społecznych i społeczeństw w skali całego świata, zmiany która obejmuje sferę świadomości i wzorce zachowań, reguły funkcjonowania wszelkich instytuc...

Uczestnicy stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 3038

Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania Pojęcie uczestnika stosunków międzynarodowych Dyplomata żołnierz i nie niepaństwowe: partie, kościoły, fundacje, przedsiębiorstwa, organizacje mniej...

Wizje rzeczywistości międzynarodowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 3591

wizje rzeczywistości międzynarodowej Realistyczna wizja rzeczywistości międzynarodowej (egoistyczna, państwowo-centralistyczna) Jest wynikiem podjętej polemiki z liberalna wizją rzeczywistości międzynarodowej, podjętej przez takich badaczy jak E. H. Carr, N. Spykmann, R. Niebuhr, H. Morgenthau. W...

Wykład - teorie stosunków gospodarczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 609

TEORIA ZAŁOŻENIA PODSTAWOWA PRZESŁANKA ROZWOJU HANDLU PRZEDSTAWICIEL UWAGI Teorie przedklasyczne: koncepcja psychozy lęku przed brakiem towarów starożytni władcy dążyli do uzyskania możliwie jak największej ilości dóbr, starając się jednocześnie oferować w zamian jak najmniej dogmat słuszne...