Prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski - strona 2

note /search

Stosunek do mowy ojczystej w dobie nowopolskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1092

STOSUNEK DO MOWY OJCZYSTEJ W DOBIE NOWOPOLSKIEJ W dobie średniopolskiej były dwie zmagające się dążności względem języka: praca nad doskonaleniem mowy ojczystej w literaturze, nauce, w życiu publicznym i domowym, a z drugiej strony ucieczka od języka ojczystego w stronę łaciny. Sytuacja języka pogar...

Warunki rozwoju języka polskiego w XVI wieku-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1526

Warunki rozwoju języka polskiego w XVI wieku 1. Zakres użycia polszczyzny 2. Rozwój teoretycznej refleksji o języku Gramatyki: 1) Ortographia sed modus recte... Stanisława Zaborowskiego (1512-1514), pierwszy drukowany traktat o ortografii, zakładał zasadę „jedna głoska, jedna litera”, dwie kropki...

Historia Języka Polskiego-zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2828

Historia języka polskiego Zagadnienia do egzaminu Periodyzacja dziejów języka polskiego (kryteria wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe); Rozwój słownictwa w dobie staropolskiej dziedzictwo prasłowiańskie wpływy czeskie, łacińskie i niemieckie; zmiany znaczeniowe; staropolskie imiona dwuczłonowe a imi...

Zakres użycia języka polskiego w średniowieczu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1771

Zakres użycia języka polskiego w średniowieczu 1. W szkole. Szkoła nie odgrywała większej roli w kształtowaniu się języka polskiego, ponieważ przeważała łacina w nauczaniu, polski był używany tylko jako język pomocniczy. Wykłady na uczelniach wyższych odbywały się również po łacinie. 2. W kościele....

Periodyzacja dziejów języka polskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 4641

Periodyzacja dziejów języka polskiego (kryteria wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe) 1. Według Stanisława Urbańczyka: Podział na okres przedpolski (do X wieku) i polski (doba staropolska) 1) Kryterium wewnątrzjęzykowe - czy stało się coś istotnego dla języka? Wyodrębnianie się odmian języka,

Uniwersalia językowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4382

Uniwersalia językowe - (łac. universalis 'ogólny, powszechny') są to cechy (własności) wspólne wszystkim językom świata. Inaczej ujmując: uniwersalia językowe można utożsamiać z warunkami koniecznymi, aby dany system znakowy był językiem. Do uniwersaliów, których nikt nie kwestionuje można zaliczyć...