Prof. dr hab. Lidia Maksymowicz

note /search

Fizyka- wykład 2

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: We wszystkich związkach w mechanice relatywistycznej wykorzystujemy definicje takie jakie zostały zapisane w mechanice klasycznej. Natomiast konkretna postać analityczna (wzór) ulega ...

Fizyka- wykład 4

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: się jako całość o nie zmieniającej się postaci i objętości. Bryła sztywna w ruchu swobodnym (żadnych ograniczeń) posiada 6 stopni swobody, gdy na ruch bryły sztywnej nałożymy więzy wówczas ...

Fizyka- wykład 5

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Obszar, w którym na ładunek elektryczny działa siła (Coulomb'owska) nazywamy polem elektrycznym, siła ta wynika z obecności w przestrzeni różnych ładunków elektrycznych. Pole elektryczne jest równe sile działającej na ładunek jednostkowy (E = F; ...

Fizyka- wykład 6

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ZASADA ZACHOWANIA ŁADUNKU: Całkowity ładunek jest zawsze zachowany. Jeżeli rozważamy dynamiczny problem związany z ładunkiem, który przenika przez jakąś powierzchnię, to strata ładunku równa się ładunek wchodzący w powierzchnię S minus ładunek w...

Fizyka- wykład 1

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: W działaniach w skali atomowej zasada akcji i reakcji nie zawsze jest słuszna. Istnieją naturalne granice stosowania III prawa Newtona. W makroświecie jesteśmy przekonani, że wszystkie siły i sygnały rozchodzą się z jednakową prędkością, więc może...

Fizyka- wykład 3

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Skalarna funkcja U(x, y, z) jest to energia potencjalna związana z siłą zachowawczą FC. Wielkości UB i UA są to wartości tej funkcji skalarnej wyznaczone w końcowych punktach toru. ...

Transformacja Galileusza i Transformacja Lorentza

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

                                                                              FIZYKA       (W1)                           Transformacja Galileusza (TG) i Transformacja Lorentza (TL)                   Oznaczenia :     F ,  a ,  r  - wektory (pismo pogrubione)                             Ad. 1) Trans...

Fizyka - Cząstka swobodna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

 Cząstka swobodna (V(x) = 0 – potencjał) Korzystamy z równania bezczasowego Schrodingera : − =  2 2 2 2 m x x E x ∂ ϕ ∂ ϕ ( ) ( ) ψ ϕ ϕ ω ( , ) ( ) ( ) x t x e x e i E t i t = = − −  Rozwiązanie będzie mieć postać (postulujemy) : ϕ α ( ...

Cząstka w studni nieskończonych potencjałów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

 Cząstka w studni nieskończonych potencjałów. ( E ≥ 0 V x ( ) = ∞ dla x a x a       2 2 {ϕ ( ) x  = 0 V x ( ) = 0 dla − 2  i   x a (…) … mEn  2π 2 2 En = E1 ⋅ n 2 à à En = kn = 2 n 2 ma  gdzien - określa dozwolone stany pędu cząstki Liczbę n nazywamy główną liczbą kwantową, wynika to ...

Dynamika relatywistyczna. Pęd i energia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

FIZYKA   (W2 ) Dynamika relatywistyczna. Pęd i energia. We wszystkich związkach w mechanice relatywistycznej wykorzystujemy definicje takie jakie  zostały zapisane w mechanice klasycznej. Natomiast konkretna postać analityczna (wzór) u...