Prof. dr hab. Lidia Maksymowicz - strona 2

Fizyka - fale materii - hipoteza de’Broglie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1141

              Fale materii.     ( 1924 r. - hipoteza de’Broglie (29 Nobel), że z ruchem cząstek materii jest stowarzyszony ruch  falowy, czyli, że korpuskularno - falowe zachowanie się jest również cechą materii. ( Z ruchem cząstki o pędzie   p   jest stowarzyszona fala o długości  λ , będąca w na...

Fizyka - Pole magnetyczne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

FIZYKA   (W6 ) 1. Pole magnetyczne. F=q(v x B) (1) |c|=ab sin (a,b) Wzór (1) służy również do definicji jednostki natężenia pola magnetycznego [B] = [F] \ [q] [v] = Ns\Cm =  T SIłA POLA MAGNETYCZNEGO DZIAłAJĄCA NA PRĄD ELEKTRY...

Rwnanie Schrodingera . Zasada nieoznaczoności

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Równanie Schrodingera . Zasada nieoznaczoności (Heisenberga)  ψ π λ υ ( , ) sin x t A x t = −     2 lub ( ) ψ ω ( , ) sin x t A kx t = − k = 2 π λ  - wektor falowy, ω π...

Energia kinetyczna i potencjalna. Praca.

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

FIZYKA  (W3 ) Siły zachowawcze. Energia kinetyczna i potencjalna. Praca. 1.) Praca na drodze cząstki w ruchu.  Różniczkowa praca siły jest zdefiniowana jako praca wykonana przez siłę  F  na odcinku DE, jeżeli siła działa na  odcinku AB : WAB :=  ∫ (A,B)  F  ° d r (1) WAB :=  ∫ (A,B) F cos∠( F , d r...

Fizyka - Statystyki kwantowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

 Statystyki kwantowe. 1.) Rozkład Fermiego - Diraca . Funkcja określająca prawdopodobieństwo rozkładu F. - D. : f k T F B ( ) exp ε ε ε = + −       1 1 (1) gdzie ε - energia, którą posiada cząstka w danej temperaturze T, ε F  - energia Fermiego (charakterystyczna dla danego rodzaju materiału ...

Zasada komplementarności Nilsa Bohra

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Zasada komplementarności Nilsa Bohra . Modele falowe i korpuskularne wzajemnie się uzupełniają. Jeśli dany pomiar dostarcza dowodu  falowego to w tym samym pomiarze nie da się wykryć cech korpuskularnych i na odwrót. W   obrazie  ...

Doświadczenie Davissona - Germera

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

Doświadczenie Davissona - Germera . Zarejestrowano zjawisko wzmocnienia wskutek naładowania sił fal stowarzyszonych z ruchem  wiązki elektronów emitowanych. Cechy falowe wykazują również wiązki atomów wodoru i helu,  gdzie   zjawiska   dyfrakcji...