Prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska

note /search

Agencje ratingowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1225

05.10.2011 Wykład 2 Agencje ratingowe mają ogromną władzę, są w stanie doprowadzić do zadłużeń i bankructw państw i rządów. Wpływ globalizacji …(Instytucje ratingowe dokonują analizy ryzyka finansowego) A B - niski poziom ryzyka C D - ...

Międzynarodowe organizacje finansowe- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1834

21.12.2011 Wykład 12 Międzynarodowe organizacje finansowe: Potrzeby istnienia - konsekwencja dokonujących się zmian Określa się jako zinstytucjonalizowaną formę współpracy suwerennych państw w dziedzinie finansów Charakterystyczną cechą tej współpracy jest istnienie stałych organów podejmującyc...

Przepływy kapitałowe we współczesnym świecie- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1281

14.12.2011 Wykład 11 Temat: Przepływy kapitałowe we współczesnym świecie. Kapitał zagraniczny według kryterium własności dzieli się na kapitał: Ze środków publicznych - może występować w postaci kredytów rządowych lub organizacji międzynarodowych Na warunkach preferencyjnych Na warunkach rynko...

Rynek euroobligacji- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1288

23.11.2011 Wykład 9 Rynek euroobligacji: Jest międzynarodowym rynkiem kapitałowym, na którym zawiera się transakcje długoterminowe Przyczyny powstania: Decyzja władz USA o wprowadzeniu, podatku wyrównującego dochody z oprocentowania spowodowały pojawienie się tego rynku - chciano zniechęcić poż...

Rynki finansowe w unii europejskiej- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 980

26.10.2011 Wykład 5 Temat: Rynki finansowe w unii europejskiej. Przedsięwzięcia podejmowane przez kraje w celu wypełnienia warunków konwergencji miały na celu uczynienie europy bardziej konkurencyjnej. Chęć utworzenia w Europie jednolitego rynku finansowego Europa kontynentalna w przeciwieństwi...

System walutowy- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1197

12.10.2011 Wykład 3 Temat: System walutowy. System walutowy to pojęcie szersze niż rynek walutowy, ponieważ do systemu wchodzą oprócz rynków instytucje. Międzynarodowy system walutowy - obejmuje zespół układów, reguł, instytucji, zasad ...

Zadłużenie międzynarodowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1778

18.01.2012 Wykład 14 Temat: Zadłużenie międzynarodowe Historia zadłużenia mówi, że na przestrzeni lat 1820- 1945 było 130 przypadków zadłużenia: W latach 70-tychy zadłużenie stało się istotnym problemem, z powodu zaciągania kredytów na 17 sierpnia 1982 - minister finansów Meksyku wystąpił z ofic...