Prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot

note /search

Hipotezy statystyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

HIPOTEZY STATYSTYCZNE: HIPOTEZA STATYSTYCZNA - każdy osąd dotyczący populacji generalnej, wypowiedziany bez przeprowadzenia badania populacji (np. zdanie dotyczące typu rozkładu) HIPOTEZY PARAMETRYCZNE: hipotezy parametryczne (osąd dotyczący parametru) hipotezy proste - specyfikuje czy to parame...

Rozkład - chi kwadrat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

ROZKŁAD CHI-KWADRAT (χ2) Po raz pierwszy został opracowany i zastosowany w 1863 roku przez A. Abbego, ostatecznie zaś w 1900 roku przez K. Pearsona. Funkcja gęstości rozkładu chi...

Rozkład empiryczny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1806

Rozkład empiryczny: 1.Cechy skokowe-Cechy ciągłe: a)wielomodalne(kilka maksimum)-jeśli dwa maksima to rozkład bimodalny b)jednomodalne(jedno maksimum): *symetryczne-liczebności rozkłasdają się wokół liczebności największej (leptokurtyc...

Rozkład zmiennych losowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 735

ROZKŁAD ZMIENNYCH LOSOWYCH Rozkłady skokowe rozkład jednopunktowy x: xi x0 pi p0=1 P(x=x0)=1 xi=0*1=0 (E) rozkład dwupunktowy x: xi x1 x2 pi p 1-p p∈(0,1) Ex=x1 2p + x2 2(1-p) D2x=Ex2-E2x Ex2=x12p+x22(1-p) x: rozkład zero jedynkowy xi 1 0 pi p 1-p Ex=p ExK=p D2x=p-p2=p(1-p)

Rozkłady skokowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

Wykład 2 Ważniejsze rozkłady skokowe. ROZKŁAD BERNOULLE'GO O rozkładzie Bernoulle'go mówimy wówczas gdy zmienna losowa obserwowana jest w serii doświadczeń wykonywanych zgodnie ze schematem Bernoulle'go tzn. 1.Wszystkie doświadczenia przeprowadzane są w tych samych warunkach. 2.W każdym doświad...

Statystyka - prawdopodobienstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

STATYSTYKA - ZMIENNA LOSOWA Charakterystyki funkcyjne i liczbowe zmiennej losowej typu skokowego: Rozkład prawdopodobieństwa: P(X=xi)=pi Dystrybuanta: F(X)=P(X...

Wnioskowanie statystyczne cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1092

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE: Jest to uogólnienie wyników otrzymanych w próbie na populacje generalną. ESTYMACJA - próba losowa prosta x - zmienna losowa określona w populacji generalnej DEFINICJA 1: (x1, x2, ..., xn) xi - zmienne niezależne, mają ten sam rozkład co zmienna losowa x (x1, x2, ...,...

Wnioskowanie statystyczne cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 721

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE: Jest to uogólnienie wyników otrzymanych w próbie na populacje generalną. ESTYMACJA - próba losowa prosta x - zmienna losowa określona w populacji generalnej DEFINICJA 1: (x1, x2, ..., xn) xi - zmienne niezależne, mają ten sam rozkład co zmienna losowa x (x1, x2, ...,...

Statystyka matematyczna - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 721

Statystyka matematyczna prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Wykład 1 Próba jest taką częścią populacji, że rozkład wartości cechy w próbie reprezentatywnej jest zbliżony ...

Statystyka matematyczna- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

Statystyka matematyczna prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Wykład 2 ROZKŁAD CHI2 Niech Z1,...,Zn ~ N(0,1) i są niezależne, wówczas każda zmienna losowa będąca sumą ich kwadratów ma rozkład χ2 o n-stopniach swobody. dla χ2 0 rozkład...