Prof. dr hab. Ewa Bożena Marynowicz-Hetka

note /search

Środowisko i przetwarzanie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1365

ŚRODOWISKO I PRZETWARZANIE Środowisko-(Radlińska) zespół warunków wśród których bytuje jednostka i czynników kształtujących jej osobowość, oddziaływujących stale lub przez czas dłuższy. (Znaniecki) ś. to ogół grup i jednostek, z którymi w ciągu życia osobnik styka się prywatnie lub publicznie, bezp...

Aktualność pedagogiki społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 679

Jan Szczepański „Aktualność pedagogiki społecznej”: Jan Szczepański zaczyna od pytania: co w dorobku naukowym i praktycznym Heleny Radlińskiej, zachowało wartość i wagę do dziś i można je wykorzystywać nadal w praktyce pedagogicznej i społecznej oraz co trzeba kontynuować w doskonaleniu społeczeńst...

Analiza instytucjonalna i jej zastosowanie w działaniu społecznym-opra...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2142

Analiza instytucjonalna i jej możliwe zastosowanie w działaniu społecznym (np. socjoanaliza, pedagogika instytucjonalna). Analiza instytucjonalna dotyczy instytucji społeczno-wychowawczych, zarówno w znaczeniu struktur organizacyjnych, jak też zestawu norm i wartości regulujących życie społeczne. Po...

Człowiek w zmieniającym się świecie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2457

"Pedagogika społeczna, człowiek w zmieniającym się świecie" pod red. T. Pilch, I. Lepalczyk TEZA: We współczesnym świecie człowiek staje w obliczu wielu zagrożeń, tj. bezrobocie, bezdomność, ubóstwo, agresja czy

Czas wolny jako forma aktywności człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330

„Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna” A. Kamiński Teza: czas wolny jako forma aktywności człowieka realizowana w różnych kręgach środowiskowych A. Kamiński jest jednym z głównych przedstawicieli pedagogiki społ...

Pedagogika społeczna, dokonania - aktualności - perspektywy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1001

"Pedagogika społeczna, dokonania - aktualności - perspektywy" pod red. S. Kawuli Teza: pedagogika społeczna interesuje się kwestią człowieka starego i stawia perspektywy rozwiązań wobec tego problemu. Książka jest zbiorem p...

Działanie społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2604

Działanie społeczne jako tworzenie instytucji(symbolicznej)-koncepcja i zastosowanie. Działanie społeczne-najogólniej rzecz biorąc pojmowane jest jako: -strukturyzowanie teraźniejszości poprzez przyszłość -nadawanie sensu antycypacji(wyprzedzanie, przewidywanie, zakładanie czegoś jeszcze nie istn...

Elementy porównawcze pedagogiki społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1400

Elementy porównawcze pedagogiki społecznej (pedagogika społeczna w Europie) Rozwój pedagogiki społecznej przebiegał w poszczególnych krajach nieco inaczej. Związane to było z uwarunkowaniami historycznymi, jako że dyscyplina ta uzależ...

Etyczne aspekty działania pedagoga społecznego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2219

Etyczne aspekty działania pedagoga społecznego. Koncepcja użytkownika i klienta, innego i osoby kluczowej - implikacje etyczne. W polu działania pedagoga społecznego mamy do czynienia z wyraźna asymetrią relacji. Wszelkie sytuacje pomocnicze nasycone są władzą (nieformalną, niewidzialną). W tych syt...