Prof. dr hab. Edward Jeliński

note /search

Opracowanie zagadnień na egzamin z filozofii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 5033
Wyświetleń: 12061

Spośród wymienionych zagadnień, opracowano aż 34. Opracowane tematy to m.in.: filozofia – przedmiot, funkcje oraz próby jej określenia; metafizyka – ogólna charakterystyka zagadnień i problemów; działy filozofii; pojęcie bytu i jego rodzaje; monizm , dualizm, pluralizm; pojęcia uniwersalistów i...

Filozofia - wykłady - Pitagoras

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Filozofia
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 7196

doc zajmuje 51 stron i zawiera notatki z zajęć z przedmiotu filozofia prowadzonego przez prof. dr hab. Edwarda Jelińskiego na . Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: pojęcie filozofii, skąd wzięła się nazwa filozofia?...

Filozofia - Edward Jeliński

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Filozofia
Pobrań: 3773
Wyświetleń: 5915

3. FILOZOFIA, A NAUKA. ISTOTA NAUK HUMANISTYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH Filozofia w dziejach często utożsamiana jest z samą wiedzą, nauką. W tym znaczeniu spotykamy ten wyraz u Sokratesa, Platona, Arystotelesa. Arystoteles twierdzi, że filozofia oznacza różne nauki : geometrię, astronomię, his...

FILOZOFIA notatki

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 2877
Wyświetleń: 12348

Tematem przewodnim jest filozofia wykładana na przedmiocie Filozofia i etyka. Prowadzony przez prof. dr hab. Edwarda Jeliński na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pliku nr 1 zawarte informacje to: czym jest filozofia, filozoficzny pogląd na świat, co różni filozofię od innych nau...

Filozofia - źródła filozoficzne Komunitaryzmu, Taylor, dwie formy demo...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2695

Wykład w przejrzysty sposób prezentuje następujące zagadnienia: źródła filozoficzne Komunitaryzmu, Taylor, dwie formy demokracji, warstwa socjologiczna – uwzględnienie negatywnych rezultatów atomistycznej koncepcji życia społecznego, wady Komunitaryzmu, reprezentanci personalizmu chrześcijańskieg...

Czym jest filozofia polityki?

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2261

Zakładamy, że chcąc zachować stan rzeczy nie chcemy dopuścić do sytuacji gorszej, natomiast próbując dokonać zmian chcemy nadejścia czegoś lepszego. Myśl o lepszym i gorszym zakłada istnienie idei dobra, łatwo jednak temu zaprzeczyć. Dlatego należy szukać takiej koncepcji dobra która nie opierałaby...