Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

note /search

Historia kultury

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Historia kultury
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4109

Pojęcie kultury, jej funkcje i rodzaje Historia pojęcia Termin kultura wywodzi się z jęz. greckiego cultura i oznacza dosłownie uprawę roli. Dość wcześnie jednak zaczęło być stosowane metaforycznie do innych dziedzin, w których starania ludzkie prowadzą do poprawy stanu wyjściowego. Cyceron rozs...

Zarządzanie strategiczne - przedmiot, istota

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3486

Zawiera on 9 stron notatek w formie elektronicznym i porusza następujące zagadnienia: przedmiot i proces zarządzania strategicznego, cechy zarządzania strategicznego, wizja przedsiębiorstwa, źródła misji, pojęcie i podstawowe kwalifikacje strategii. Zagadnienie strategii zostało bardzo dokładnie op...

Klasyfikacje analizy strategicznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3745

Pojęcie, klasyfikacja i zakres analizy strategicznej Zarządzanie strategiczne składa się z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego jako etap realizacji strategii. W sensie czynnościowym, analiza strategiczna jest zbiorem działam diagnozujących organizację i jej otoczenie, umo...

Zarządzanie strategiczne

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 11907

Definicja strategii, kluczowe jej elementy i ich znaczenie. Strategia to długofalowa koncepcja rozwoju określająca cele i sposoby ich realizacji- Strategia powinna zawierać: - domenę czyli sprecyzowanie podstawowego obszaru w jakim przedsiębiorstwo zamierza funkcjonować, - przewagę, czyli wskazani...

Prawoznawstwo - wykłady - normatywizm prawniczy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2849

1.Główne poglądy na prawo (m. in. szkoła prawa natury, pozytywizm, normatywizm prawniczy, wartościujące rozumienie prawa). 2.Pojęcie i budowa normy prawnej (abstrakcyjność, generalność, zakres zastosowania, zakres normowania). 3.Przepis prawny a norma prawna (rodzaje przepisów itd.) 4.Źródła ...