Zarządzanie strategiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 11725
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - strona 1

Fragment notatki:

Definicja strategii, kluczowe jej elementy i ich znaczenie.
Strategia to długofalowa koncepcja rozwoju określająca cele i sposoby ich realizacji- Strategia powinna zawierać:
- domenę czyli sprecyzowanie podstawowego obszaru w jakim przedsiębiorstwo zamierza funkcjonować,
- przewagę, czyli wskazanie głównych sposobów wyróżnienia się na tle konkurentów,
-cele realizacyjne czyli główne zadania warunkujące osiągnięcie przewagi konkurencyjnej,
-programy realizacyjne czyli działania umożliwiające realizacje podstawowych celów.
Poszczególne elementy strategii powinny być bezwzględnie spójne. Jak wspomniano wyżej programy strategiczne powinny pozwolić na realizację podstawowych celów, te powinny pozwolić na osiągnięcie skutecznej przewagi, a ta powinna zapewnić opanowanie założonej domeny. Ważne by każdy wariant strategii został określony w taki sposób jako zestaw jasnych, wynikających z siebie wzajemnie ustaleń. Tylko w ten sposób można stworzyć warunki dla późniejszego wyboru pomiędzy spójnymi, dostatecznie wyrazistymi koncepcjami.
Jaki powinien być i od czego jest uzależniony horyzont czasowy strategii?
Horyzont czasowy właściwy badanym strategiom także stanowi bardziej ich słabość niż walor. Perspektywa czasowa z reguły nie przekracza 2-3 lat i dyktowana jest możliwością względnie trafnego prognozowania warunków rozwoju, co najwyżej w takim horyzoncie czasowym. W praktyce nawet plany 2, 3-letnie traktowane są z dużą dozą sceptyzmu, w związku z czym formułowane są na tyle ogólnikowo by trudno było bezpośrednio zweryfikować ich trafność. To samo, choć, w jeszcze większym stopniu dotyczy spotykanych w pojedynczych przypadkach strategii ponad 3-letnich. Są one koncepcjami na tyle ogólnymi, pozbawionymi istotnych rozstrzygnięć, że właściwie trudno nadawać im miano strategii. Nadmiernie skrócony horyzont czasowy, nieumiejętność projektowania rozwoju w perspektywie 5 czy więcej lat stanowi istotną przeszkodę dla formułowania koncepcji wizjonerskich, wprowadzających istotne zmiany do rozwiązań dotychczasowych, które w perspektywie roku czy dwóch lat są po prosty z gruntu nierealne.
W jakich przypadkach horyzont czasowy może być skrócony i do jakiego poziomu?
Skrócenie perspektywy strategicznej do roku, czy nawet w wielu wypadkach trzech, czterech lat może podważać wszelki sens zarządzania strategicznego. Dopiero w dłuższej perspektywie, czasem cztero w innym przypadku dziesięcioletniej można dostrzec nowe możliwości rozwoju. To co nieosiągalne i nierealne w ciągu roku czy dwóch lat może być osiągnięte w dalszej przyszłości. Dopiero w długofalowej perspektywie otwiera się znaczące pole manewru, pozwalające poszukiwać atrakcyjnych możliwości rozwoju, wykraczających poza kontynuację i modyfikację dotychczasowych dokonań. Stąd tak ważny jest dalekosiężny charakter myślenia strategicznego, bez czego traci ono wszelki sens i staje się myśleniem taktycznym bądź bieżącym. Skrócenie perspektywy strategicznej do roku, czy nawet w wielu wypadkach trzech, czterech lat może podważać wszelki sens zarządzania strategicznego. Dopiero w dłuższej perspektywie, czasem cztero w innym przypadku dziesięcioletniej można dostrzec nowe możliwości rozwoju. To co nieosiągalne i nierealne w ciągu roku czy dwóch lat może być osiągnięte w dalszej przyszłości. Dopiero w długofalowej perspektywie otwiera się znaczące pole manewru, pozwalające poszukiwać atrakcyjnych możliwości rozwoju, wykraczających poza kontynuację i modyfikację dotychczasowych dokonań. Stąd tak ważny jest da ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz