Pracodawca - wykład z prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pracodawca - wykład z prawa pracy - strona 1 Pracodawca - wykład z prawa pracy - strona 2 Pracodawca - wykład z prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:

Pracodawca Po nowelizacji kodeksu: zniesiono rozróżnienie pomiędzy pracodawcami jednostkami organizacyjnymi, a pracodawcami osobami fizycznymi.
zniesiono podział na zakłady pracy uspołecznione i nieuspołecznione. ustawodawca rozdzielił pojęcia zakładu pracy(w sensie przedmiotowym - miejsce wykonywania pracy) od pojęcia pracodawcy(strony umowy o pracę). Zakład pracy (brak definicji legalnej - zespół składników materialnych i niematerialnych które służą celom pracodawcy, miejsce zatrudnienie pracowników. (bardzo często w praktyce okazuje się, że substrat majątkowy może być niewielki, główną przesłanką jest miejsce zatrudnienia pracowników - np. agencja reklamowa).
Pojęcie pracodawcy - strona stosunku pracy zobowiązania do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. [Art. 22§1 k.p.]
Art. 22. k.p. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Art. 3. k.p. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Warunki jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać status pracodawcy: trzeba być osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną
trzeba zatrudniać pracowników(oczywiście chodzi o to, że min, 1 - literalne rozumienie przepisów to absurd)
cel działalności nie ma znaczenia
pracodawcą pozostaje się nawet po rozwiązaniu stosunku pracy do uregulowania wszystkich roszczeń pracowniczych. Pojęcie jednostki organizacyjnej (brak definicji legalnej): [art. 3 k.p.] osoby prawne (np. spółka akcyjna, spółka z.o.o. , fundacja, przedsiębiorstwa państwowe) - nie Am wątpliwości, że może zatrudniać pracownika. ułomne osoby prawne - jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, są samodzielne, nie są częścią osoby prawnej(spółki jawne, komandytowe, spółdzielnie) jednostki organizacyjne będące częścią osób prawnych (pracodawcza wewnętrzny) - jakaś jednostka organizacyjna w obrębie przedsiębiorstwa(franczyza, przedsiębiorstwa wielozakładowe, pracodawcy ze sfery publicznej(np. szkoły).
Pojęcie pracodawcy w ujęciu zarządcy W doktrynie polskiego prawa pracy przyjęto zasadę, iż pracodawca rozumiany jest jako zarządzający, a więc nie musi być właścicielem zakładu
Art. 241 28 - przepis dopuszcza funkcjonowanie pracodawców wewnętrznych i ten przepis wyraźnie na to wskazuje


(…)

… w obrocie gospodarczym.
Jest prawnie dopuszczone funkcjonowanie takiego podmiotu.
Trzeba pamiętać, że co prawda jednostka organizacyjna taka jak spółka czy pracodawca wewnętrzny ma legitymację procesową i może być pozwana, to do tego trzeba pozwać także podmiot, który dysponuje majątkiem, żeby było z czego ewentualnie egzekwować. Osoba fizyczna - pracodawca
Osoba nieposiadająca zdolności do czynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz