Zdolność pracodawcy do czynności i działań prawnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność pracodawcy do czynności i działań prawnych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zdolność pracodawcy do czynności i działań prawnych
Art. 3 k.p.- §1 za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje:
- osoba lub organ zarządzający tą jednostką- , który reprezentuje daną jednostkę organizacyjną (organ może być: jednoosobowy lub kolegialny). Osoba reprezentująca pracodawcę nie musi być jej pracownikiem, może np. pozostawać z nim w stosunku zlecenia, zawrzeć kontrakt menadżerski, być syndykiem lub likwidatorem ustanowionym przez właściwy organ państwowy. Osobą zarządzającą może być także osoba prawna (np. w wyniku umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem).
- inna wyznaczona do tego osoba.
§2- przepis §1 stosuje się także do pracodawcy, który jest osobą fizyczną, jeżeli dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie. Każda jednostka organizacyjna będąca pracodawcą w rozumieniu art.3 k.p. ma zdolność sądową w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ( art. 460§1 k.p.c.) Zdolność prawna pracodawcy jako osoby fizycznej- art. 300 k.p.- w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio przepisy KC., jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. A zatem, pracodawcą może być każda osoba fizyczna, także całkowicie niezdolna do czynności prawnych - (wtedy w imieniu tej osoby będzie dokonywał wszelkich czynności jej przedstawiciel ustawowy) . Pracodawcą jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych - jej czynności w zakresie stosunku pracy będą wymagały dla swej skuteczności zgody ( uprzedniej lub następczej) przedstawiciela ustawowego. Osoba ta może samodzielnie, bez udziału przedstawiciela ustawowego, dokonywać czynności prawnych dotyczących stosunku pracy. Przedstawiciel ustawowy może, za zezwoleniem sądu opiekuńczego rozwiązać nawiązany przez takiego pracodawcę stosunek pracy, jeżeli sprzeciwia się on jego dobru.
Pracodawca będący osobą fizyczną działa w sprawach z zakresu prawa pracy osobiście lub przez osobę zarządzającą należącym do niego zakładem pracy, ewentualnie przez inną wyznaczoną osobę. Wyznaczyć określona osobę do reprezentowania pracodawcy może: - przepis prawa,
- właściwy organ państwowy,
- sam pracodawca, ustanawiając swego pełnomocnika. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz