Postępowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

. Postępowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych.
Art. 169 op.
Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni. Poucza także, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
Jeżeli podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje się wezwania oraz nie wydaje postanowienia.
Wzywa się wnoszącego do usunięcia braków także wtedy, kiedy strona nie wniosła opłat, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny zostać uiszczone z góry.
Organ podatkowy rozpatrzy jednak podanie bez adresu wnoszącego, jeśli:
@ za niezwłocznym rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub ważny interes strony
@ wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity
@ podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą
Organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, na które przysługuje zażalenie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz