Psychologia religii - strona 2

Podejścia badawcze w psychologii religii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: podejścia badawcze w psychologii religii, Cele psychologii religii, Typy ujęć w psychologii religii, Podejścia badawcze w psychologii religii...

Modlitwa-prezentacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: pojęcie modlitwy, rodzaje modlitwy, skuteczność modlitwy, modlitwa jako źródło samopoznania, psychologiczne badania dotyczące modlitwy ...

Dojrzałość religijna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: dojrzałość religijna, podstawowe uczucia wobec Boga, zasadnicze wskaźniki dojrzałości religijnej, kryteria dojrzałości religijnej, dojrzałość religijna jako proces wg Z. Uchnasta...

Fenomen nawrócenia-interpretacja psychologiczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: fenomen nawrócenia-interpretacja psychologiczna, dwa aspekty nawrócenia, motywy nawrócenia, skutki nawrócenia, typy nawrócenia...

Ateizm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ateizm, znani ateiści, rodzaje ateizmów, argumenty na rzecz wyboru ateizmu, indyferentyzm, Świadectwo ateisty...

Asceta-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: pojęcie ascezy, definicja ascezy, rodzaje ascezy, przykłady zachowań ascetycznych, dyspozycje psychiczne w uprawianiu ascezy...

Doświadczenie religijne-prezentacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wartość doświadczeń religijnych, przedmiot doświadczenia religijnego, źródło doświadczeń mistycznych, niezwykłość doświadczeń mistycznych...