ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI

note /search

Motywacja i system oceny pracowniczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

TYTUŁ: MOTYWACJA I SYSTEM OCENY PRACOWNICZEJ JAKO ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Spis treści Rozdział I Motywacja2 I.1. Pojęcie, zastosowanie i działanie motywacji2 I.2. Cele motywowania pracowników3 I.3. Środki motywacyjne5 I.3.1. Środki przymusu6 I.3.2. Środki zachęty6 I....

Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2002

Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie Osiąganie znaczących rezultatów pracy i działalności zależy od motywacji działania. W teorii zarządzania zasobami ludzkimi funkcjonuje teza, że przydatność zawodowa pracownika mierzona tym, co wnosi on w rozwój firmy, jest funkcją jego kwalifikacji i moty...

Sposoby przeciwdziałania stresom

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

W sytuacjach stresu człowiek uruchamia mechanizmy obronne , które pomagają mu zmniejszyć lub wyeliminować napięcie i niepokój. Mechanizmy te , to głównie : substytucja - podstawianie celów zastępczych w miejsce nieakceptowanych lub niemożliwych do osiągnięcia ; racjonalizacja - wynajdowanie logicz...

Struktury komunikacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2233

STRUKTURY KOMUNIKACJI Struktura komunikacji jest zwana czasami siecią komunikacyjną. Już od dawnych czasów ludzie pozostający w stosunkach wzajemnych interakcji komunikują się ze sobą, przekazują sobie informacje. Można wobec tego postawić pytanie, czy w grupach nie ma zróżnicowania na pozycje ze w...

System motywacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1057

SYSTEM MOTYWACYJNY JAKO ŹRÓDŁO PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI PRACY WSTĘP I SYSTEM MOTYWACYJNY 1.Koncepcje natury ludzkiej. 2.Motywacja , potrzeby i oczekiwania. 3.Struktura potrzeb. 4.Stosunek pracownika do pracy. II EFEKTYWNOŚĆ PRACY WYNIKIEM SYSTEMU MOTYWACYJNEGO Zrozumienie motywacji.. Rodzaj...

Techniki przeprowadzania rekrutacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Temat : Techniki przeprowadzania rekrutacji: I. Wywiad Wywiad sytuacyjny. Wywiad w oparciu o kompetencje. Wywiad opisowy. Ad 1) Wywiad sytuacyjny - polega na przedstawieniu kandydatowi jakiegoś casusu, do którego sformułowane są pytania o właściwy zdaniem tej osoby sposób postępowania w danej s...