Struktury komunikacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury komunikacji - strona 1 Struktury komunikacji - strona 2 Struktury komunikacji - strona 3

Fragment notatki:

STRUKTURY KOMUNIKACJI
Struktura komunikacji jest zwana czasami siecią komunikacyjną. Już od dawnych czasów ludzie pozostający w stosunkach wzajemnych interakcji komunikują się ze sobą, przekazują sobie informacje. Można wobec tego postawić pytanie, czy w grupach nie ma zróżnicowania na pozycje ze względu na ilość informacji dochodzących do poszczególnych osób, które zajmują te pozycje, jak również ze względu na liczbę kanałów, którymi te informacje są przekazywane, a które łączą ze sobą poszczególne pozycje. Obserwacje grup dowodzą że w każdej z nich znajdują się ludzie gorzej lub lepiej poinformowani o tym co się dzieje w grupie. Również niektórzy członkowie grupy, mają więcej kontaktów z innymi osobami. Można więc postawić tezę, że w grupach istnieją struktury komunikacyjne.
Badanie nad strukturą komunikacyjną rozwijają się w dwóch kierunkach:
pierwszy z nich polega na badaniu sztucznych grup w laboratorium; tworzeniu w nich są strukuktury komunikacyjne określonego kształtu, następnie polecenie grupie by wykonała pewne zadania i obserwacji jakie zjawiska będą zachodzić w tak wytworzonych strukturach.
drugi kierunek polega na obserwacji grup naturalnych, jak w nich przebiegają procesy komunikowania się, przy czym badacze chętnie posługują się obserwacją rozchodzenia plotek.
Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne struktur komunikacyjnych podsumował A.Bavelas. Badania zostały przeprowadzone następująco:
5 badanych osób siedziało przy stoliku i było oddzielonych od siebie 5 przegrodami. Między poszczególnymi przegrodami były otwory - spełniały one rolę kanałów którymi przekazywane były informacje - które eksperymentator mógł dowolnie otwierać lub zamykać. Dzięki temu można było tworzyć strukturę komunikacji o dowolnym kształcie.
Na rys.1 są przedstawione 4 struktury: „koło”, „łańcuch”, „gwiazda”, „rak”.
Grupy biorące udział w badaniu rozwiązywały określone zadania które jako całość mogły dopiero wtedy, gdy wszyscy ich członkowie mieli do dyspozycji wszystkie informacje, z tym że w wyjściowej fazie rozwiązywanie zadania każdy członek grupy otrzymał inną informację która musiała dotrzeć od niego do wszystkich pozostałych członków grupy, jak również on sam musiał otrzymać informacje od wszystkich innych osób.
Analiza teoretyczna poszczególnych struktur wskazuje, na czym polega zróżnicowanie poszczególnych pozycji w strukturze komunikacji. Rozpatrzmy z tego punktu widzenia dwie struktury „łańcuch” i „gwiazdę”. Poszczególne pozycje w tych strukturach oznaczono literami ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz