Techniki przeprowadzania rekrutacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki przeprowadzania rekrutacji - strona 1 Techniki przeprowadzania rekrutacji - strona 2 Techniki przeprowadzania rekrutacji - strona 3

Fragment notatki:

Temat : Techniki przeprowadzania rekrutacji:
I. Wywiad
Wywiad sytuacyjny.
Wywiad w oparciu o kompetencje.
Wywiad opisowy.
Ad 1) Wywiad sytuacyjny - polega na przedstawieniu kandydatowi jakiegoś casusu, do którego sformułowane są pytania o właściwy zdaniem tej osoby sposób postępowania w danej sytuacji:
Ad2). Wywiad w oparciu o kompetencje - Polega na zadawaniu kandydatowi pytań o to w jaki sposób osiągnął sukces, o którym opowiedział. Dzięki temu możemy zidentyfikować cechy kandydata, które przyczyniły się do tego sukcesu.
Skuteczność tej formy wywiadu uwarunkowana jest następującymi umiejętnościami osoby przeprowadzającej wywiad:
znajomości specyfiki pracy o którą kandydat się ubiega,
zdolność wyczucia z jaką sytuacją pracy kandydat miał do czynienia do tej pory,
łatwość ustalenia zadań za które kandydat był odpowiedzialny do tej pory,
ustalenie jakie działania podejmował kandydat w obliczu zetknięcia się z konkretnym problemem, wraz z ustaleniem rezultatów tych działań.
Ad 3) Wywiad opisowy. - Polega na sondowaniu poprzez odpowiedzi na pytania odnoszące się do zmian w życiu kandydata, celem ustalenia motywów kandydata o powód ubiegania się o dane stanowisko. Poprzez tego rodzaju wywiad możemy ustalić prawidłowości i odchylenia między pożądanymi wzorami zachowań a faktycznymi działaniami kandydata np. .w obliczu konieczności podjęcia decyzji, czy zachowuje się w sposób asertywny, agresywny czy pasywny.
To, czy omawiana technika wywiadu przynosi obustronne korzyści uwarunkowane jest następującymi czynnikami :
Osoby przeprowadzające wywiad są do niego przygotowane zarówno od strony merytorycznej jak i od strony skutecznego komunikowania się z kandydatem a zwłaszcza potrafią aktywnie słuchać jego wypowiedzi.
Osoby przeprowadzające wywiad są uczulone zwłaszcza na pozyskanie informacji niemożliwych do pozyskania czy potwierdzenia w inny sposób np. świadectw , dokumentów ( np. jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną kandydata)
Osoba przeprowadzająca wywiad jeśli jest jednocześnie kompetentną do podjęcia decyzji o obsadzeniu danego wakatu powinna oddzielić w czasie momenty rozmowy z danym kandydatem a chwilą złożenia mu propozycji pracy.
Ocena cech kandydata musi być dokonana po uprzednim przyporządkowaniu wag poszczególnym cechom czy kryteriom.
II. Testy .
1) Zastopowanie testów implikują następujące założenia:
Istnieją znaczące różnice w posiadaniu pewnych cech u potencjalnych kandydatów. Przykładowo jeżeli chodzi o umiejętności manualne, wybiórczość, czy podzielność uwagi np. ile stanowisk pracy kandydat jest w stanie nadzorować.


(…)

…, ponieważ powyżej tej liczby efektywna obserwacja jest znacznie utrudniona i częściej dochodzi do spontanicznego podziału a rywalizujące ze sobą grupy .
Ad c) Zadania przewidziane dla grupy - Realizacja zadań przez grupę a tym samym jej obserwacja może trwać od 3 do 15 godzin w zależności od stanowiska do której dowodząca grupą jednostka aspiruje a także od stopnia jej przygotowania zawodowego i znajomości…
… wobec uczestników:
Słuchają uważnie bądź nie,
Ulegają wpływom aktywniejszych jednostek bądź nie,
Grupa przejawia niechęć i agresję bądź nie.
Grupa aprobuje bądź nie aprobuje perspektywę współpracy.
c.4.2.6) Kiedy pojawia się lider.
od początku,
po pewnym czasie.
V. Method assessment center [AC]
AC - Jest kompleksową metodą doboru kierowników , ale może być wykorzystywana także do programowania rozwoju…
… po metody ilościowe)
AC obejmuje następujące fazy:
Przygotowanie - obejmuje ustalenie celów którym ma służyć zespołu obserwatorów ( asesorów). Powinny być to osoby o wysokich kwalifikacjach, przeszkolone w zakresie oceniania, znające charakter pracy do której aspirują kandydaci. Ponadto należy określić profil wymagań osobowościowych.
Przeprowadzenie właściwych badań w oparciu o zestaw technik symulacyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz