System motywacyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System motywacyjny - strona 1 System motywacyjny - strona 2 System motywacyjny - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM MOTYWACYJNY JAKO ŹRÓDŁO PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI PRACY
WSTĘP
I SYSTEM MOTYWACYJNY
1.Koncepcje natury ludzkiej.
2.Motywacja , potrzeby i oczekiwania.
3.Struktura potrzeb.
4.Stosunek pracownika do pracy.
II EFEKTYWNOŚĆ PRACY WYNIKIEM SYSTEMU MOTYWACYJNEGO
Zrozumienie motywacji..
Rodzaje oddziaływań motywacyjnych.
Inne narzędzia motywacji.
Czynniki wpływające na motywacje.
Wpływ doświadczeń człowieka na modyfikacje jego zachowań
Oddziaływanie na człowieka dla zwiększenia wydajności
7. Skuteczna motywacja placowa.
ZAKOŃCZENIE
PRZYPISY SPIS LITERATURY
WSTĘP
Motywacja stanowi jedną z podstawowych funkcji zarządzania. Jest procesem świadomego i celowego oddziaływania, za pomocą odpowiednich środków, na zachowania pracowników poprzez stwarzanie możliwości i sytuacji niezbędnych do realizacji ich własnych celów, oraz do osiągnięcia celów organizacji. Wiemy, że organizacje są czymś więcej niż zbiorem jednostek, gdyż posiadają cechy organizacyjne wykraczające poza atrybuty jednostek, z których się składają. Wiemy również, że zawsze centralną rolę odgrywały aspekty ludzkie i nadal będą odgrywały. Znajomość potrzeb i osobowość może budzić nasze zainteresowanie, ale co najważniejsze, przyszły kierownik powinien rozumieć ludzi aby móc zaproponować im odpowiednią pracę i wynagrodzenie, a także wpływać na postępowanie innych. Skuteczność działań przełożonego - który zawsze pracuje z ludźmi i poprzez ludzi - zależy w znacznym stopniu od jego umiejętności współdziałania z podwładnymi, komunikowania się, porozumiewania, podtrzymywania właściwych zachowań dla uzyskania wysokiej efektywności pracy. Zrozumienie sztuki praktycznego motywowania oraz umiejętność jej zastosowania w rzeczywistych, stale zmieniających się sytuacjach, zawsze były ważne dla kierowników. Nie ma idealnych rozwiązań uniwersalnych. Każde ma swoje zalety i wady odnoszone do określonych sytuacji, ludzi, uwarunkowań oraz zmieniające się w czasie. Rozwiązanie dobre TU I TERAZ, może okazać się fatalne TAM I WTEDY.
Przełożonemu potrzebne jest poznanie „starych” czy „historycznych” podejść i rozwiązań z zakresu organizacji, zarządzania lub motywacji do skonfrontowania potrzeb jego jednostki organizacyjnej w kontekście innych.


(…)

… POTRZEB
Najszerzej znanym modelem w badaniach nad motywacja jest model hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa. Sugerował on, ze ludzie maja złożony zestaw potrzeb ułożonych w pewna hierarchie, składający się z 5 kategorii takich potrzeb jak: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i samorealizacji. Hierarchia potrzeb podkreśla cztery następujące założenia:
1.Potrzeba, która człowiek…
… i zdolnością do rozwiązywania problemów. W tym przypadku kierownik powinien stwarzać odpowiednie warunki pracownikowi do samospelnienia aspiracji, angażując go w podejmowanie decyzji, zmieniając mu prace lub oferując specjalne zadania, które wymagają szczególnych umiejętności. Hierarchia potrzeb Maslowa nie jest ani stałym zestawem, ani tez sztywnym układem odnoszącym się do wszystkich ludzi. Ludzie są motywowani przez rożne potrzeby, które są najważniejsze w danym okresie ich życia. Siła potrzeb zależy także od stopnia ich zaspakajania na niższym poziomie. Model przewiduje stopniowy proces stale zaspakajanych
i pojawiających się potrzeb, które motywują określone zachowania.
STOSUNEK PRACOWNIKA DO PRACY
Teoria X i teoria Y opracowana przez Mc Gregora ujmuje dwa krańcowe imperatywy podejścia człowieka do pracy, które uporządkował w postaci krzyża nazywając je teoria X i Y.
Teoria Mc Gregora
Teoria X
Teoria Y
Przeciętna osoba Nie lubi unikać pracy.
Musi być zmuszana lub zagrożona karami, by podjąć wysiłek dla realizacji celów organizacji.
Jest pasywna i lubi by jej mówić, co ma robić, niechętnie przyjmuje odpowiedzialność
Postrzega prace jako cos tak samo naturalnego jak zabawa.
Jest najbardziej motywowana przez satysfakcje właściwa pracy, a nie przez przymus.
Angażuje się w osiąganie celów poprzez nagrody za indywidualna inicjatywa i działanie
Przyjmuje i dąży do podejmowania odpowiedzialności
Jest twórcza w rozwiązywaniu problemów organizacji.
Pierwszy kierunek - zwany teoria X - obejmuje założenia dla scharakteryzowania postawy i postępowania pracownika wskazując na jego bierność, lenistwo…
… względu na interesy i oczekiwania tego pierwszego. Dzielą się one na:
-Środki przymusu fizycznego; występujących w postaci rożnych kar cielesnych, ograniczeń swobód i wolności, itp.
-Środki przymusu psychicznego; jako forma nękania lub znęcania się psychicznego
-Środki przymusu administracyjnego; obejmujących oddziaływania pochodzące z przypisania władzy służbowej.
Wśród środków przymusu…
… motywowania przez place. S.Borkowska [5] formułuje następujące reguły skutecznego motywowania placowego:
Wysokość wynagrodzenia za prace powinna być proporcjonalna do wymagań ( trudności ) i efektów pracy. Przestrzeganie zasady proporcjonalności zapewnia słuszność płacy.
2) Narzędzia motywowania, w tym placowe, nie powinny być jednakowe dla wszystkich grup społeczno - zawodowych, lecz zróżnicowane stosownie…
…. środowisko, w którym przebywa pracownik, kontakty międzyludzkie ); wysoka płaca, jak również możliwość uzyskania premii, podwyżki; nagrody, niespodzianki za dobra
i solidna prace; pochwały, awanse. Na ogol mówi się o tych dobrych czynnikach wpływających na wzrost wydajności i efektywności pracownika, jednak istnieją inne. Może to być np. upomnienie, przestroga, szantaż, kara związane ze zwolnieniem z pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz