Transport i Logistyka Międzynarodowa - strona 5

Sztauerka - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Sztauerka - ładowanie i mocowanie ładunków drobnicowych, pracownicy to sztauerzy. Statki ro-ro wożą tylko ładunki - szybki przeładunek. Ropax - połączenie ro-ro z promem Jeżeli chodzi o kryterium masowości taboru (w tym przypadku nośności), to żegluga morska oferuje największe możliwości przewoz...

Transport kolejowy - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

Transport kolejowy Transport kolejowy cechuje nierównomierność w przestrzennym rozmieszczeniu sieci dróg i punktów transportowych. Przewozy wykonywane transportem kolejowym są zdominowane przez ładunki masowe. Węgiel, ruda żelaza, zboża, nawozy, wyroby stalowe, materiały budowlane, przetwory ropy n...

Transport lotniczy - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

Transport lotniczy Transport lotniczy, pod względem masy przewożonej i ładunków ma niewielki udział w obsłudze międzynarodowej wymiany towarowej. Najkorzystniejszą sferą jego zastosowania są przewozy na duże odległości w relacjach kon...

Transport multimodalny - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

Transport multimodalny Mode = gałąź transportu Multimode = wielogałęziowy Projekt Konwencji o międzynarodowym transporcie multimodalnym UNCTAD 1980. Międzynarodowy transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmni...

Transport samochodowy - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Transport samochodowy Transport samochodowy swą popularność oraz dynamiczny rozwój zawdzięcza następującym czynnikom: Przestrzennemu rozmieszczeniu dróg, charakteryzującemu się największą spośród wszystkich gałęzi gęstością i spójn...

Transport - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Transport jest to świadczenie usług polegających na przemieszczeniu pasażerów i ładunków oraz usług pomocniczych bezpośrednio z tym związanych. Ładunek - towar, który znajduje się w trakcie transportu Pasażer - człowiek, który znajduje się w trakcie transportu. Nie każdym towar jest ładunkiem (ł...

Wymagania czasowe - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Jakość w transporcie wiąże się przede wszystkim z wymaganiami czasowymi, stawianymi przez załadowcę wykonawcom usług transportowych. Do wymagań tych zaliczamy: Szybkość (czas) dostawy Częstotliwość oferowanej podaży usług [jak często dana usługa jest dostępna] Regularność świadczonych usług Te...

Wymagania licencja - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Przedsiębiorca ubiegający się o licencję musi spełnić wymagania dotyczące: Dobrej reputacji: są one podobne, jak w przypadku przewoźników drogowych Wiarygodności finansowej: przedsiębiorca musi wykazać, że jest zdolny do wypełniania rzeczywistych i potencjalnych zobowiązań finansowych przez 12 mies...

Cechy transportu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Cechy transportu: Jednoczesność produkcji i konsumpcji Wahania popytu Przedmiot transportu Przestrzenny charakter Cykliczny charakter Wysoka kapitałochłonność [w transporcie samochodowym najniższe bariery wejścia na rynek, pozo...

Cele i zadania UIC - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Cele i zadania UIC: Rozwijanie i ułatwianie międzynarodowych przewozów kolejowych Inicjowanie i popieranie współpracy międzynarodowej w transporcie kolejowym Tworzenie warunków dla interoperacyjności kolei i zbliżania do siebie zróżnicowanych systemów kolejowych Popierania konkurencji oraz autonomi...