Transport kolejowy - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport kolejowy  - omówienie. - strona 1 Transport kolejowy  - omówienie. - strona 2 Transport kolejowy  - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

Transport kolejowy Transport kolejowy cechuje nierównomierność w przestrzennym rozmieszczeniu sieci dróg i punktów transportowych. Przewozy wykonywane transportem kolejowym są zdominowane przez ładunki masowe. Węgiel, ruda żelaza, zboża, nawozy, wyroby stalowe, materiały budowlane, przetwory ropy naftowej. Stanowią one ponad 90% ładunku obsługiwanych przez transport kolejowy. W towarowym transporcie kolejowym jednostki trakcyjne, tj. lokomotywy, są oddzielone od pojazdów, czyli wagonów. Dwa rodzaje trakcji - spalinowa i elektryczna, które zastąpiły trakcję parową. Po latach 70. dominować zaczął transport drogowy. W USA lokomotywy spalinowe, w UE elektryczne. Masowość tej gałęzi transportu możemy określić jako dużą. Wpływają na to dwa czynniki - ładowność wagonów i ładowność pociągów. Współcześnie używa się najczęściej wagonów czteroosiowych, które mogą jednorazowo zabierać od 40 do 60 t ładunku. W eksploatacji znajdują się też wagony większe, mogące pomieścić do 90 lub nawet 120 t ładunku. Z wagonów formuje się pociągi, których masa netto (masa ładunku) może być bardzo zróżnicowana i mieścić się w granicach od 300 do 1000 t, a nawet więcej. W USA można spotkać pociągi przewożące jednorazowo od 2000 do 3000 t (skład jest wówczas ciągnięty przez co najmniej 3 lokomotywy. Tabor kolejowy charakteryzuje się dużą uniwersalnością. Do taboru uniwersalnego zaliczamy: Wagony kryte Platformy - wagony bez burt bocznych i czołowych, służą do przewozu ładunków wymagających zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych) Tzw. węglarki, służące do przewozu różnego rodzaju ładunków masowych Transport kolejowy jest na drugim miejscu pod względem masowości (za morskim, na równi ze śródlądowym) Wagony specjalistyczne: Wagony cysterny do przewozów ładunków płynnych Wagony chłodnie Wagony do przewozu samochodów osobowych Platformy kontenerowe Wagony do przewozu cementu, wapna Wagony do przewozu zwierząt Inne Na infrastrukturę punktową składa się sieć stacji towarowych i punktów przeładunkowych, które można klasyfikować według ich wielkości lub specjalizacji, np. Stacje węzłowe i pośrednie Stacje kontenerowe (zwane terminalami kontenerowymi) Stacje przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego, krajowego i międzynarodowego) WOT - informacja od przewoźnika o stacjach

(…)

… - ang. shuttle train, down and up train - regularnie, według rozkładu jazdy jeździ tam i z powrotem między określonymi dwoma stacjami. Z reguły są to pociągi przewożące jednostki ładunkowe.
Pociągi obsługujące ruch międzynarodowy można podzielić na:
Rozkładowe
Pozarozkładowe
W transporcie kolejowym mamy ceny taryfowe.
Na terytorium danego kraju stosowana jest taryfa miejscowego przewoźnika kolejowego
… jest do prędkości powyżej 120 km/h.
Linia magistralna - linia kolejowa łącząca stolicę państw, prędkość musi wynosić:
Dla pociągów pasażerskich w granicach 120-200 km/h
Dla pociągów towarowych w granicach 80-120 km/h
Tylko w transporcie kolejowym mamy do czynienia z likwidacją infrastruktury.
W Europie występują:
Różne systemy zasilania elektrycznego trakcji (1,5 kV, 3 kV, 750 V prądu stałego, 15 kV, 25 kV, 16 hZ…
… rynkowe, czyli konkurencję ze strony transportu samochodowego, żeglugi śródlądowej oraz morskiej bliskiego zasięgu.
Upusty i refakcje zależą od:
Tonażu przewożonego ładunku
Odległości przewozu
Relacji przewozowych
Upust jest przyznawany klientowi przed skierowaniem ładunku do przewozu, czyli płaci np. 95% stawki podstawowej.
Refakcja to zniżka udzielona po wykonaniu usług.
Aby ją otrzymać, nadawca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz