Teoria maszyn i mechanizmów

note /search

Wykład (1)

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1631

Teoria maszyn i mechanizmów Dynamika Mechanizmów. Analiza kinetostatyczna 1 DYNAMIKA MECHANIZMÓW I MASZYN ANALIZA KINETOSTATYCZNA MECHANIZMÓW BEZ UWZGLĘDNIENIA TARCIA Cel i zakres analizy dynamicznej mechanizmów Dynamika jest działem mechaniki zajmującej się badaniem ruchu członów, mechanizm...

Wykład (2) - Środek masy

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1470

Teoria maszyn i mechanizmów Dynamika Mechanizmów. Analiza kinetostatyczna 17 Grafoanalityczna metoda wyznaczania reakcji dynamicznych w parach kinematycznych. Grafoanalityczna metoda analizy kinetostatycznej mechanizmów polega na rysowaniu tzw. planów sił. Podobnie jak w metodzie planów prędk...

Wykład (3) - Układ równań

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1407

Teoria maszyn i mechanizmów Kinematyka mechanizmów. Metoda grafoanalityczna 1 ANALIZA KINEMATYCZNA MECHANIZMÓW PŁASKICH METODA GRAFOANALITYCZNA Rodzaje ruchu członów mechanizmów płaskich Ruch postępowy członu Ruch postępowy członu za...

Wykład (4) - Układ równań

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1547

Teoria maszyn i mechanizmów Kinematyka mechanizmów. Metoda analityczna 1 ANALIZA KINEMATYCZNA MECHANIZMÓW PŁASKICH METODA ANALITYCZNA Analiza kinematyczna mechanizmów dźwigniowych metodą wieloboku wektorowego W opisywanej metodzie ...

Wykład (5) - Mechanizm kierunkowy

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

Teoria maszyn i mechanizmów Kinematyka mechanizmów. Przekładnie kołowe 1 ANALIZA KINEMATYCZNA PRZEKŁADNI KOŁOWYCH Przekładnie kołowe są mechanizmami kołowymi przeznaczonymi zwykle do przeniesienia napędu od wału silnika wykonującego ruch o...

Wykład (6) - Rubid

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

Teoria maszyn i mechanizmów Struktura mechanizmów 1 STRUKTURA MECHANIZMÓW POJĘCIA PODSTAWOWE Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie funkcji jaką spełnia w mechanizmie. Ciało szt...

Wykład (7) - Bix

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1771

Teoria maszyn i mechanizmów Dynamika Mechanizmów. Wyrównoważanie 1 WYRÓWNOWAŻANIE MASZYN I MECHANIZMÓW. Jak wiadomo, każde ogniwo łańcucha kinematycznego poruszającego się mechanizmu lub maszyny posiada określone przyśpieszenia liniowe i kątowe. Zgodnie z zasadą d’Alemberta przyspieszenia te ...

Analiza kinematyczna mechanizmów metodami numerycznymi TMM -laborka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5341

Laborka z przedmiotu teoria maszyn i mechanizmów. Tematem ćwiczenia z teorii mechanizmów i maszyn jest analiza kinematyczna mechanizmów metodami numerycznymi. W skład sprawozdania z laboratorium wchodzą: zestawienie wyników pomiarów oraz wykresy (brak schematu stanowiska pomiarowego). W treści pojaw...