Wykład (5) - Mechanizm kierunkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład (5) - Mechanizm kierunkowy - strona 1 Wykład (5) - Mechanizm kierunkowy - strona 2 Wykład (5) - Mechanizm kierunkowy - strona 3

Fragment notatki:

Teoria maszyn i mechanizmów
Kinematyka mechanizmów. Przekładnie kołowe
1
ANALIZA KINEMATYCZNA PRZEKŁADNI KOŁOWYCH
Przekładnie kołowe są mechanizmami kołowymi przeznaczonymi zwykle
do przeniesienia napędu od wału silnika wykonującego ruch obrotowy do
członu napędowego maszyny roboczej, mechanizmu wykonawczego lub
wprost członu roboczego.
Przekładnie kołowe dzielimy:
- przekładnie zwykłe - przekładnie o osiach geometrycznych kół
nieruchomych względem podstawy. Rozróżniamy przekładnie zwykłe
szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe,
- przekładnie obiegowe lub inaczej planetarne - przekładnie o osiach
geometrycznych kół ruchomych względem podstawy. Rozróżniamy
przekładnie obiegowe proste, złożone, zamknięte.
W obliczeniach kinematycznych przekładni posługiwać się będziemy tzw.
przełożeniami kierunkowymi, które ogólnie można zapisać wzorem:
c
i ab
=
c
ωa
c
ωb
=0
(1)
gdzie: a, b – człony ruchome; a - napędzający (czynny) , b - napędzany
(bierny), c – człon nieruchomy
c
c
ωa , ωb - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy
unieruchomionym członie c. Dalej te prędkości kątowe będziemy oznaczać
ωa , ω b .
PRZEKŁADNIE ZWYKŁE
W przypadku analizy przekładni zwykłych ma potrzeby wprowadzania
pojęcia członu nieruchomego i wzór (1) można uprościć do postaci:
iab =
ωa
ωb
lub
i ba =
ωb
ωa
(2)
Przełożenie kierunkowe i ab przyjmujemy za ujemne iab 0 , jeżeli
zwroty prędkości kątowych tych członów są zgodne. Jest to przekładnia
o zazębieniu wewnętrznym.
Opracowali: J. Felis, H. Jaworowski
Teoria maszyn i mechanizmów
Kinematyka mechanizmów. Przekładnie kołowe
2
c
Jeżeli moduł przełożenia kierunkowego iab 1 , wówczas przekładnia słu-
ży do redukcji prędkości kątowej i jest nazywana reduktorem.
Jeżeli moduł przełożenia kierunkowego
c
i ab

(…)

… multiplikatorem.
Przełożenie przekładni można wyrazić za pomocą parametrów
geometrycznych kół uwzględniając podstawową zależność:
d
vo = ω ⋅
(3)
2
gdzie:
m 
v o – liniowa prędkość obwodowa wspólna dla obydwu kół,  s 
 
d – średnica podziałowa koła zębatego lub średnica koła tocznego, [m ]
[ ]
ω – prędkość kątowa koła, s −1
,
Jeżeli chcemy wyrażać przełożenie za pomocą prędkości obrotowej n to
 obr 
2π ⋅ n π ⋅ n −1
n
ω=
=
s
.
, gdzie
należy uwzględnić zależność:
60
30
 min 
[ ]
Po uwzględnieniu powyższych związków jest:
ω
n
d
i ab = a = a = b
ω b nb da
(4)
W przypadku przekładni zębatych, wzory na przełożenie możemy wyrazić
również jako stosunki odpowiednich liczb zębów.
Podstawowe zależności geometryczne i kinematyczne, wspólne dla
przekładni o zazębieniu wewnętrznym i zewnętrznym :
t
m=
moduł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz