Technologia i organizacja przewozów samochodowych - strona 2

note /search

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 16

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Technologie procesu przewozowego: Uniwersalne stanowią najbardziej efektywne rozwiązanie w transporcie. Zunifikowana polega na wykorzystywaniu np. jednostek ładunków o różnorodnych wymiarach. Specjalizowana polega na stosowaniu środków transportowych, dostosowanych do ładunków Spełnienie wymogu ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 20

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Miejsce świadczenia usługi przewozu rzeczy między dwoma krajami UE wg ustawy o VAT: To miejsce w którym przewóz zwyczajowo się rozpoczyna Wydajność przewozu samochodowego wyrażona w tonokilometrach: stanowi podstawowe kryterium techniczne porównywania wariantów technologii przewozu, stanowi kryt...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 26

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 266

Bezpośrednie koszty stałe w przewozach samochodowych to m.in.: wszelkie opłaty za korzystanie z infrastruktury transportowej, wszystkie składniki wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenia pojazdów oraz koszty spłaty odsetek od kredytu wziętego na ich zakup. Zgodnie z przepisami o czasie pracy kiero...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 28

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Wydajność przewozów samochodowych wyrażona w jednostkach pracy przewozowej na czas przewozu: jest mniejsza dla małych odległości przewozu, jest mniejsza dla dużych odległości przewozu, nie jest zależna od odległości przewozu. Certyfika...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 29

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 224

Międzynarodowe usługi transportu towarów to: przewozy wykonywane w części trasy poza terytorium Polski, przewozy realizowane między dowolnym krajem UE a krajem do niej nienależącym, przewozy, których trasa przebiega (w jej dowolnym punkcie) przez terytorium Polski oraz rozpoczyna się lub (i) końc...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 33

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Dzienny czas prowadzenia pojazdu w przypadku kierowcy realizującego przewozy objęte rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców: może być przedłużony o 10 godzin nie częściej niż trzy razy w tygodniu, może być przedłużony o 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu, może by...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 19

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

Wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów obejmują: Przewozy realizowane na terenie dwóch różnych krajów UE Pora nocna na potrzeby ustalania wynagrodzenia kierowców za pracę w godzinach nocnych od 1 stycznia 2012 może być zdefiniowana następująco: 23.00 - 7.00 ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 35

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 161

Licencja wspólnotowa wydawana jest na okres: od 2 do 50 lat zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, nie dłuższy niż 10 lat, nie dłuższy niż 5 lat. Pora nocna na potrzeby ustalania czasu pracy wg Ustawy o czasie pracy kierowców od 1.01.2012 r. może być definiowana następująco: 3.00 - 7.00, 22.00 - ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 11

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Licencja na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego udzielana jest: Niezależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorcy Pod warunkiem, że niezależnie od zakresu wnioskowanej działalności przedsiębiorca zatrudni kierowców oraz posiada pojazdy spełniające pewne wymagania. Pod warunkiem, że dyspon...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 23

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Spełnienie wymogu zdolności finansowej przedsiębiorcy wykonującego zawód przewoźnika drogowego: musi być sprawdzane jedynie podczas rozpatrywania wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zwyczajowo może być wykazywane za pomocą zabezpieczenia, takiego j...