Technika cyfrowa - strona 3

note /search

Technika cyfrowa - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1631

Jak się sprawdza warunek separacji Czy podział nieprawidłowy można wziąc do rodziny koncowej? Wyjasnij  okreslic relacje podzialów ( suma i iloczyn podzialow i okreslic relacje niemniejszosci.) 3 dzialania czym sie rozni graf automatu synchronicznego od grafu automatu asynchronicznego Jakie warun...

Wykład - relacje podzialów

 • Politechnika Warszawska
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 497

Okreslić relacje podzialów ( suma i iloczyn podzialow i okreslic relacje niemniejszosci.) 3 dzialania Iloczynem p1 • p2 podziałów p1 i p2 nazywamy podział, którego blokami są przecięcia bloków podziału p1 z blokami podziału p2 {134, 256} • {135, 246} = { 13, 4, 5, 26}  Sumą p1 + p2 podziałów p1 i p2...

Pytania z laboratorium - technika cyfrowa

 • Politechnika Warszawska
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2128

Ćw 1. Podać metody eliminowania wpływu drżenia zastyków (8.04.2004 Kawalec). Narysować układ eliminacji na elementach Nor (8.04.2004 Kawalec). Narysuj schemat eliminacji drgań z użyciem NOR (RS). Czy zawsze należy eliminować wpływ drgań? Nie w żarówce nie trzeba bo ludzkie oko nie jest w stanie ...

Układy współdziałające z zestykami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

Układy współdziałające z zestykami: -zestyki przekaźników -zestyki przełączników -zestyki wyłączników końcowych Są często wykorzystywane jako źródła informacji wejściowych w wielu cyfrowych urządzeniach automatyki. Charakterystyczną własności...

Podstawowe cechy VHDL - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

Podstawowe cechy języka VHDL - Możliwość stosowania instrukcji sekwencyjnych i współbieżnych - Hierarchiczna struktura opisu od systemu teleinformatycznego do elementu logicznego - Jest międzynarodowym standardem języka opisu i ...

Wyścig krytyczny i niekrytyczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4123

Wyścig, wyścig krytyczny i niekrytyczny Wyścigami w automatach asynchronicznych nazywamy zjawisko istnienia różnych dróg przejść ze stanu niestabilnego do stanu stabilnego Wyścigi mogą wystąpić w układzie tylko wtedy gdy przełączenie automatu wymaga zmiany stanu co najmniej dwóch elementów pamięci ...

Projekt Algorytm filtru dolnoprzepustowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Technika cyfrowa w elektroenergetyce Algorytm filtru dolnoprzepustowego Prowadzący: dr inż. Olgierd Małyszko Wykonał : Michał Szadkowski Data: 14.01.2012 S2, Elektrotechnika Dolnoprzepustowy filtr cyfrowy oparty o transmitancję Czebyszew...

Cel projektu

 • Politechnika Warszawska
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Cel projektu: Zaprojektować układ monitorujący pracę 24 urządzeń. Układ ma sygnalizować, gdy obsługi zażądają urządzenia o numerach: 2, 6, 10, 12, 14, 18, 22. y = f(x5, x4, x3, x2, x1) = Σ[2, 6, 10, 12, 14, 18, 22, (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)] Zapis binarny: Zapis dziesiętny: Liczba „1” w zapi...

Liczniki - Dwójkowy system liczbowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Liczniki Licznikiem nazywamy układ logiczny sekwencyjny przeznaczony do zliczania impulsów wejściowych. Pojawienie się kolejnego impulsu wejściowego powoduje zmianę stanu licznika, przy czym kolejnym stanom odpowiada liczba zliczonych do osiągnięcia tego stanu impulsów wejściowych. Najczęściej zlic...

Przerzutniki (kolokwium)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

Przerzutniki: 1. Funkcje wzbudzeń i zasada działania JK-MS, przebiegi, z uwzglednieniem efektu lapania jedynek. 2. Przerzutnik D wyzwalany zboczem i poziomem, sygnaly R S. 3. Przerzutnik RS schemat na bramkach, schemat przerzutnika, Tablice pr...