Technika analogowa

Bilans łącza - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika analogowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1890

BILANS ŁĄCZA Co oznacza termin bilans łącza? Dla zapewnienia zadowalającej niezawodności łącza radiowego konieczna jest odpowiednia moc nadajnika. Moc ta zależy od wielu czynników, jak odległość, częstotliwość, ukształtowanie terenu, wielkość, typ i lokalizacja anteny, przewidywane tłumienie sygnału...

Klucze analogowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika analogowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2394

Klucze (przełączniki) analogowe. Idealny klucz - rzeczywisty klucz, parametry. Dla klucza idealnego przejścia pomiędzy stanem wyłączenia a włączenia zachodzi natychmiastowo, rezystancja klucza w stanie włączenia „RF” jest zerowa i nieskończona w stanie wyłączenia „RR”. Przełączniki rzeczywiście o...

Wykład - własności funkcji transmisyjnych

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Antoni Świętach
 • Technika analogowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Techniki Analogowej Wykonał: Nr grupy lab.: Termin: Data wyk. ćw. Prowadzący: Ćwiczenie nr 8 Własności funkcji transmitancji Ocena Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu zmian położenia biegunów funkcji transmitancji układu na jego odpowiedź impulsową...

Stany nieustalone - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Witold Dereń
 • Technika analogowa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1953

Podstawy Elektrotechniki - Stany nieustalone II. Metoda Operatorowa Zadanie o.1 Wyznaczyć prąd i2(t). Po zastosowaniu przekształcenia Laplace’a Io= E 2R E + Lio 1 1 1 Lio s V( + + )= − R + sL R + sL R + sL R + sL R + sL E + Lio 3 Lio s V = − R + sL R + sL R + sL V= ...

Pomiar parametrów czwórników - sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Witold Dereń
 • Technika analogowa
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 3402

­­­­­SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Techniki Analogowej Imiona i Nazwiska: Nr grupy: Termin zajęć: Data: Ćwiczenie nr 6 Pomiar parametrów czwórników Ocena: Celem ćwiczenia było wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy, bierny czwórnik symetryczny i niesymetryczny. W ćwic...

Wykład - stany nieustalone w obwodach RC i RL zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Witold Dereń
 • Technika analogowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3157

6. W obwodzie panował stan ustalony. W chwili t=0 klucz przełączono z pozycji 1 w pozycję 2. Wyznaczyć i naszkicować i(t) dla t≥0. Wyznaczyć składowe: przejściową i ustaloną prądu i(t). Technika analogowa ETEK00022C Stany nieustalone w ob...

Zadania z kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Witold Dereń
 • Technika analogowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

Wybrane zadania z kartkówek w latach 2004 — 2007 1. Obliczyć wartość średnią, średnią arytmetyczną i skuteczną przebiegu okresowego, którego wykres przedstawiono na rysunku. f(t) 2 1 2 3 4 5 t 6 FŚR = FŚA = 1, F = Wynik: 2 3 ≈ 1,...

Własności funkcji transmitancji

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Antoni Świętach
 • Technika analogowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2331

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Techniki Analogowej Nr grupy lab.: Termin: Data wyk. ćw. Ćwiczenie nr 8 Własności funkcji transmitancji Ocena Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu zmian położenia biegunów funkcji transmitancji układu na jego