Pomiar parametrów czwórników - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 4291
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar parametrów czwórników - sprawozdanie - strona 1 Pomiar parametrów czwórników - sprawozdanie - strona 2 Pomiar parametrów czwórników - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

­­­­­SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM
Techniki Analogowej
Imiona i Nazwiska:
Nr grupy:
Termin zajęć:
Data:
Ćwiczenie nr 6
Pomiar parametrów czwórników
Ocena:
Celem ćwiczenia było wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy, bierny czwórnik symetryczny i niesymetryczny.
W ćwiczeniu należało:
Wyznaczyć elementy macierzy admitancyjnej i łańcuchowej czwórnika,
Wyznaczyć parametry charakterystyczne czwórnika,
Zbadać łańcuch czwórników dopasowanych falowo,
Wyznaczyć parametry robocze czwórnika.
1. Wyznaczenie elementów macierzy admitancyjnej i
łańcuchowej czwórnika symetrycznego
Wszystkie pomiary zostały wykonane dla częstotliwości 2,5kHz.
Rysunek 1. Zastosowany schemat czwórnika symetrycznego
1.1 Wyznaczanie elementów macierzy A
1.1.1 Pomiar wykonano przy rozwartych zaciskach wyjściowych czwórnika (I2=0).Wyniki zamieszczono w tabeli 1.1.1
Tabela 1.1.1
U1 [V]
arg{U1} [deg]
U1' [V]
arg{U1'} [deg]
U2 [V]
arg{U2'} [deg]
2,9846
0,0
2,0647
-20,0
0,675
-68
1.1.2 Pomiar wykonano przy zwartych zaciskach wyjściowych czwórnika (U2=0). Wyniki zamieszczono w tabeli 1.1.2
Tabela 1.1.2
U1 [V]
arg{U1} [deg]
U1' [V]
arg{U1'} [deg]
U2' [V]
arg{U2'} [deg]
2,985
0,0
2,0603
-18,5
0,276
-36,0
1.1.3 Parametry macierzy A obliczone za pomocą programu „Czwórniki” . Wyniki zamieszczono w tabeli 1.1.3
Tabela 1.1.3
Re
Im
moduł
arg [deg]
a11
1,65
4,09
4,42
68
a12
8,73k
6,34k
10,7k
36
a21
-392µ
1,83m
1,87m
102,1
a22
1,63
4,11
4,42
68,4
det(A)
0,87
-0,005 0,87
-0,30


(…)

… dostrzec, że spełniony został warunek odwracalności y21 = y12.
4. Wyznaczanie parametrów roboczych.
4.1 Wyznaczanie wzmocnienia napięciowego Ku i wzmocnienia prądowego KI dla czwórniaka niesymetrycznego badanego w punkcie . 4.1.1 Parametry Ku i KI wyznaczone na podstawie pomiarów napięć. Wyniki zostały zamieszczone w tabeli 4.1.1 oraz w 4.1.2. Parametry dwójnika : R0 = 6493,5Ω C0 = 1,87 · 10-9 F
Tabela 4.1.1
U1 [V]
arg{U1} [deg]
U1' [V]
arg{U1'} [deg]
2,1359
0,0
1,6560
-11,0
Tabela 4.1.2
U2 [V]
arg{U2} [deg]
U2' [V]
arg{U2'} [deg]
0,46425
-1
0,40168
-1
4.1.2 Wyznaczenie Ku i KI za pomocą programu „Czwórniki”. Wyniki zamieszczono w tabeli 4.1.2
Tabela 4.1.2
Re
Im
moduł
arg [deg]
Ku
0,188
-3,29 m
0,188
-1
Ki
-0,0877 0,0564
0,104
147,2
4.2 Wyznaczanie wzmocnienia napięciowego Ku i wzmocnienia prądowego…
… napięciowego i wzmocnienia prądowego
U1 = 2,9884 V, φ= 0˚
U1'= 2,0641 V, φ= -19˚
U2'= 0,461 V, φ= -59˚
U2 =0,338 V, φ= -68˚
R0 = 2,899kΩ ; C0 = 13,94 nF
2.1 Wyznaczenie Ku i KI za pomocą programu „Czwórniki”. Wyniki zamieszczono w tabeli 2.1.1
Tabela 2.1.1
Re
Im
moduł
arg [deg]
Ku
42,3m -105m
113m
-68
Ki
-39,3m
104m
111m
110,6
3. Wyznaczanie elementów macierzy admitancyjnej i łańcuchowej czwórnika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz