Podstawy techniki cieplnej

note /search

Podstawy techniki cieplnej - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5012

1.  Układ termodynamiczny i jego rodzaje oraz parametry i funkcje stanu.  Obszar materii ograniczony osłoną kontrolną, materialną lub abstrakcyjną. Układ ten może być:    Zamknięty – przez powierzchnie kontrolne tego układu nie jest wymieniana substancja    Otwarty – przez powierzchnie tego ukła...

Przykład obliczeniowy-obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN 12831

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2177

Przykład obliczeniowy C.1 - Dane ogólne Dane klimatyczne Projektowa temp. zewnętrzna Θ e -16 ° C Średnia roczna temp. zewnętrzna Θ m,e 7,7 ° C Obliczenia strat ciepła przez przenikanie dla pomieszczeń Temp. projektowa [ °C] 20 Powierzchnia wewnętrzna:   A i = 7,1 x 4,5 =  31,95 m 2

Praca absolutna i techniczna - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 784
Wyświetleń: 6846

Praca absolutna - bezwzględnaPraca absolutna - bezwzględna, bo względem próżni, p=0 + gdy wykonana jest przez układ i do otoczenia - gdy wykonana jest przez otoczenie i do układu Gdy po przeciwnej stronie tłoka ciśnienie = p ot, to układ wykona pracę użyteczną (mniejszą)...

Przemiany - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2072

PRZEMIANY Przemiana izochoryczna: V = const. v = V/m = const. v1 = v2 - równanie przemiany przy chłodzeniu zbiornika odwrotnie lt  0 z  równania stanu wynika zależno...

Równania stanu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1848

Gaz doskonały: 1. Spełnia prawa gazowe – Clapeyrona, Avogadro, Daltona. 2. Ma stałe ciepło właściwe- zależne od rodzaju przemiany, niezależne od T i P. Warunki: 1. Objętość właści...

Układ otwarty - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Układ otwarty  (przepływowy- przez granicę tego układu przechodzi zarówno  energia jak i subst mukł- niekoniecznie const.). Rozróżniamy np. grzejnik.  Rozpatrujemy układ w elementarnym czasie dł. Energia doprowadzona  (wyprowadzona) z czynni...

Układ zamknięty - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

I zasada Termodynamiki  jest jednoznaczna z rozszerzoną o ciepło zasadą zachowania ilości energi ,  która mówi , że w odosobnionym układzie,tj ukł. Ciał,który jest otoczony osłoną  adiabatyczną,całkowita energia w nim zawarta jest wielkością niezmienną.Energia nie może ulec  zniszczeniu ani z nicze...

Podstawy techniki cieplnej - pytania na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

II  1.Podac definicje powietrza wilgotnego oraz jego trzech istotnych parametrow: wilgotnosc,  stopien zawilzenia X, oraz entalpie h.  2.Izobaryczny proces mieszania powietrza z woda i para wodna.( wykres h-X)  3.Mieszanie dwoch strumieni powietr...