Opis techniczny projektu instalacji ogrzewczej dla budynku 3-kondygnacyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny projektu instalacji ogrzewczej dla budynku 3-kondygnacyjnego - strona 1 Opis techniczny projektu instalacji ogrzewczej dla budynku 3-kondygnacyjnego - strona 2 Opis techniczny projektu instalacji ogrzewczej dla budynku 3-kondygnacyjnego - strona 3

Fragment notatki:

Projekt z Podstaw Techniki Cieplnej Projekt instalacji ogrzewczej dla budynku  3-kondygnacyjnego, część 1. Tu ma być ksero podkładu + strefa klimatyczna: IV wysokość kondygnacji piwnicznej: 2,45 m wysokość kondygnacji mieszkalnej: 2,65 m 2 Oświadczenie Oświadczamy, że niniejszą pracę, w przedstawionym zakresie wykonaliśmy  samodzielnie pod kierunkiem opiekuna pracy. Wszystkie informacje umieszczone w pracy,  uzyskane ze źródeł pisanych oraz informacje pochodzące od innych osób, zostały  udokumentowane w wykazie literatury i zaznaczone w tekście odpowiednimi odnośnikami.                                                                                                                                                  Gd ańsk, dnia.............................................                 ………………………………..                                                                                        …..............................................                                                                                                            podpisy                              3 Spis treści 1. Opis techniczny.                                                                                                                     5    1.1. Podstawy opracowania.                                                                                                    5    1.2. Cel i zakres projektu.                                                                                                        5     1.3. Charakterystyka budynku.                                                                                                5 2. Część obliczeniowa.    2.1. Obliczenie współczynnika przenikania przegród nieprzezroczystych.     2.2. Obliczenie poprawek ΔU.    2.3. Obliczenie współczynnika przenikania okien.    2.4. Obliczenie strat ciepła pomieszczeń piwnicznych.    2.5. Obliczenie strat ciepła parteru.    2.6. Obliczenie strat ciepła I piętra.    2.7. Obliczenie strat ciepła II piętra.    2.8. Obliczenie strat wentylacyjnych.    2.9. Obliczenie nadwyżki mocy. Spis rysunków - Rzut piwnicy, skala 1:100, - Rzut kondygnacji powtarzalnej, skala 1:100, - Przekrój przez klatkę schodową. 1. Opis techniczny 4 1.1. Podstawy opracowania: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

(…)


(podczas, gdy Gdańsk znajduje się w I strefie klimatycznej).
Budynek jest 3-kondygnacyjny. Na każdej kondygnacji znajdują się 3 mieszkania: dwa 2pokojowe oraz jedno 5-pokojowe. W piwnicy znajduje się 9 nieogrzewanych komórek
lokatorskich oraz pralnia i kotłownia, które są ogrzewane. Wysokość kondygnacji piwnicznej
to 2,45 m, a wysokość kondygnacji mieszkalnej to 2,65 m.
Przyjęte temperatury:
- Temperatura zewnętrzna: -22 °C (IV strefa klimatyczna);
- Temperatura w pomieszczeniach:
pokój: +20 °C
korytarz: +20 °C
kuchnia: +20 °C
łazienka: +24 °C
toaleta: +20 °C
- Temperatura na klatce schodowej: +8°C
- Temperatura w piwnicy:
kotłownia: +20°C
pralnia: +20°C
Tabela zbiorcza przegród nieprzezroczystych
5
Rodzaj przegrody
Ściana zewnętrzna na wysokości kondygnacji mieszkalnej
Ściana fundamentowa
Bieg schodów
Stropodach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz