Podstawy elektroniki - strona 2

Podstawy elektroniki W3p

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:Wartość skuteczna to równoważna wartość prądu stałego wykonującego tą samą pracę (np. mierzona przez ilość ciepła wydzielaną na rezystorze). Zależności i(t) oraz u(t) są w postaci równań ...

Podstawy elektroniki W9

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Tranzystory unipolarne- Zamiast bazy jest G – bramka Zamiast emitera jest S – źródło Zamiast kolektora jest D – dren Łatwe sterowanie (napięciowe lub prądowe) Niskie straty energii – niewielki

Podstawy elektroniki W11p

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: USZ (ujemne) pozwala na: zmniejszenie wrażliwości wzmocnienia na zmiany parametrów elementów składowych, warunków zasilania, czynników zewnętrznych itp., zmniejszenie zniekształ...

Podstawy elektroniki W7

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Tranzystor- TRANsfer reSISTOR Wynaleziony w 1948 r.Element trójkońcówkowy Może być bipolarny (typu npn lub pnp) Może być unipolarny (zwany też polowym) – najczęściej stosowny w techn. Kompu...

Podstawy elektroniki W10p

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wzmacniacz napięciowy Idealny wzmacniacz napięciowy dostarcza napięcia wyjściowego o wartości wprost proporcjonalnej do napi...

Podstawy elektroniki W13

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Instrumenty pomiarowe – środki techniczne przeznaczone do wykonywania pomiarów w tym przyrządy i wzorce wielkości mierzonych. Wybranie odpowiedniej metody pomiarowej Wykonanie samego pomiaru – wykonanie eksperymentu. Uniwersalny przyrząd pomiarow...

Podstawy elektroniki W13a

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pomiar pośredni Konieczność znalezienia sposobu na zamianę wielkości mierzonej fizycznej na wielkość mierzalną w elektronice Najczęściej przetwornik zmienia rezystancję, pojemność lub...