Podstawy Budowy Maszyn - strona 8

Spoina czołowa-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Sawicki
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1813

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Podstawy Budowy Maszyn Projekt 1 Temat: Zaprojektować spoinę czołową w połączeniu jak na rysunku B obciążoną siłą F = 11 kN działającą pod kątem α = 45° w odległości d = 140 mm. Spoina łączy stal o wytrzymałości kr = 100 N/mm2 ...

Połączenie zgrzewane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

POŁACZENIA ZGRZEWANE To polaczenie metali powstale przez podgrzewanie miejsc styku zlacza do stanu ciastowego i silny docisk. Polaczenie uzyskuje się dzieki powstaniu wspolnych ziaren metali w obszarze styku. Rodzaje:zalezynie od źródła dostarczane...

Definicja umocnienia materiału - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Definicja umocnienia materiału W miarę wzrostu trwałego odkształcenia materiału następuje wzrost, charakteryzującej go, wartości naprężenia uplastyczniającego, czyli dalsze przyrosty odkształcenia wymagają coraz to większych przyrostów siły. Zjawisko to, nosi nazwę umocnienia materiału i oznacza, ż...

Definicja walcowania i zastosowania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Definicja walcowania i zastosowania Walcowanie - polega na plastycznym kształtowaniu materiału poprzez wywieranie nań nacisku obracającymi się i współpracującymi ze sobą walcami, tarczami lub rolkami. W procesie walcowania tylko niewielka część...

Główne aspekty cech produktu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Główne aspekty cech produktu. Istota produktu (produkt fizyczny, cechy funkcjonalne, rozwiązania techniczne) Produkt rzeczywisty - postrzeganie produktu (znak handlowy, marka, model-cecha, kontakt z konsumentem, materiał - surowiec, załoga - wygląd, opakowanie, jakość, cena) Produkt poszerzony - ...

Metody wytwarzania odlewów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Metody wytwarzania odlewów. W zależności od stosowanego tworzywa odlewniczego, wielkości i wymaganej dokładności odlewu oraz wielkości produkcji stosuje się w przemyśle różne metody odlewania. odlewanie pod normalnym ciśnieniem (grawitacyjne): w formach trwałych w kokilach, grawitacyjne odlewan...

Obszary zastosowań spawania laserowego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Obszary zastosowań spawania laserowego. Polega ono na użyciu bardzo skoncentrowanego światła laserowego wytwarzanego w tzw. generatorze laserowym. Skoncentrowana wiązka tego światła, w postaci fotonów, umożliwia uzyskanie

Rodzaje środków modyfikujących i ich zadania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Rodzaje środków modyfikujących i ich zadania. Napełniacze - poprawienie właściwości mechanicznych, zmniejszenie skurczu, podwyższenie odporności na palność i wilgoć, obniżenie kosztów wyrobu. Nośniki - jw. Zmiękczacze - obniżenie temperatury mię...

Rodzaje pasowań i ich oznaczanie na rysunku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Rodzaje pasowań i ich oznaczanie na rysunku. ruchome: mogą być przestronne, obrotowe lub suwliwe; gwarantują one występowanie luzu między między współpracującymi elementami. mieszane - odpowiada im występowanie przylegania elementów lub, w przeważającej większości wypadków, lekkiego wcisku, wtłac...