Podstawy Budowy Maszyn - strona 3

Definicja tolerancji wymiaru i jej oznaczanie na rysunku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1974

Definicja tolerancji wymiaru i jej oznaczanie na rysunku. Tolerancja T wymiaru - różnica między wymiarami granicznymi. Wielkość tolerancji (pola tolerancyjnego) określa wymaganą dokładność wytwarzania. Międzynarodowa organizacja normalizacyjna - ISO przyjęła 20 klas dokładności oznaczonych cyframi...

Dobranie czasów pomocniczych dla poszczególnych - wykład zabiegów...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Dobranie czasów pomocniczych dla poszczególnych zabiegów: Lp. Czynności [min] Czas pomocniczy tp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mocowanie pręta w uchwycie trójszczękowym samocentrującym Ustawienie prędkości obrotowej - 0,06 Ustawienie wielkości posuwu - 0,06 Założenie noży ...

Energia cieplna w procesach zgrzewania oporowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2590

Energia cieplna w procesach zgrzewania oporowego Zgrzewanie oporowe, nazywane również rezystancyjnym, jest procesem, w którym trwałe połączenie uzyskuje się w wyniku nagrzania obszaru styku łączonych przedmiotów przepływającym przez nie prądem elektrycznym i

Istota i zastosowanie formowania skorupowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Istota i zastosowanie formowania skorupowego. Dokładność wymarowo-kształtowa odlewów w zasadniczej mierze jest uzależniona od dokładności i technologii wykonania formy. Dużą dokładność zapewniają formy skorupowe. Masę sporządza się z płukanego piasku kwarcowego (89-92%), żywicy spełniającej rolę sp...

Istota procesów pirometalurgicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582

Istota procesów pirometalurgicznych, hydrometalurgicznych i metalurgii chemicznej. Proces pirometalurgiczny - polega na redukcji związków metali zawartych w rudach w wysokich temperaturach. Metale otrzymuje się najczęściej w stanie ciekłym. Stopiony metal oddziela się od żużlu i otrzymuje się surów...

Istota procesu wyciskania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Istota procesu wyciskania Wyciskanie - proces obróbki plastycznej polegający na wywieraniu nacisku na materiał umieszczony w pojemniku, dzięki czemu wypływa on przez otwór matrycy. Proces ten stosuje się w celu zmiany kształtu materiału...

Istota zróżnicowania metod kształtowania plastycznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Istota zróżnicowania metod kształtowania plastycznego na zimno i na gorąco. Podczas odkształcania materiału w wyższych temperaturach zachodzą zjawiska, które usuwają skutki umocnienia (zdrowienie i rekrystalizacja). Czynnikiem decydującym o sto...

Jednostki tłumienia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Jednostki tłumienia Za miarę tłumienia przyjmuje się kilka różnych współczynników tłumienia, określanych na różnej zasadzie i stosowanych zależnie od okoliczności i lepszej przydatności, ale najczęściej stosowaną miarą tłumienia jest logarytmiczny stosunek ciśnień fal mierzonych w określonej odległ...

Metoda formowania z użyciem wytapianych modeli - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Metoda formowania z użyciem wytapianych modeli. Najbardziej rozpowszechnioną metodą odlewania precyzyjnego jest metoda wytapianych modeli, którą stosuje się najczęściej do dolewania małych przedmiotów. Polega ona na wykonaniu z niskotopliwego tworzywa (np. wosku) modelu składającego się zwykle z wi...