Niezawodność systemów

note /search

Rozkład beta - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484

ROZKŁAD BETA Ciągły rozkład prawdopodobieństwa przyjmujący wartości z pewnego przedziału, dlatego też jest często wykorzystywany do opisywania procesów, charakteryzujących się naturalnymi ograniczeniami z dołu i z góry. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji:...

Rozkład dwumianowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

ROZKŁAD DWUMIANOWY Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa używany przy wielokrotnym powtarzaniu doświadczeń, gdyż opisuje liczbę sukcesów k w ciągu N niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe p. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości ...

Rozkład gamma - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

ROZKŁAD GAMMA Ciągły rozkład prawdopodobieństwa będący uogólnieniem rozkładu wykładniczego oraz rozkładu Weibulla. Ma zastosowanie przy modelowaniu niezawodności obiektów odnawialnych. Funkcja gęstości uogólnionej prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: k 0 - par...

Rozkład prawdopodobieństwa danej zmiennej losowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Rozkład prawdopodobieństwa danej zmiennej losowej funkcja przyporządkowująca wartościom zmiennej losowej prawdopodobieństwa przyjęcia danej wartości przez tę zmienną. Jest to miara probabilistyczna P określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów bore...

Rozkład rayleigha - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1750

ROZKŁAD RAYLEIGHA Ciągły rozkład prawdopodobieństwa powstający jako rozkład długości wektora na płaszczyźnie, którego składowe są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: σ - parametr skali. ...

Rozkład weibulla - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3255

ROZKŁAD WEIBULLA Ciągły rozkład prawdopodobieństwa często stosowany do tworzenia analiz „przeżycia” - sytuacji, gdy prawdopodobieństwo śmierci/awarii zmienia się w czasie. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: λ0 - parametr skali, k0 - paramet...

Rozkład wykładniczy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3360

ROZKŁAD WYKŁADNICZY Ciągły rozkład prawdopodobieństwa często wykorzystywany do modelowania przedziałów czasu pomiędzy kolejnymi zdarzeniami losowymi. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: λ - parametr funkcji wykładniczej. Ze względu na łatwość...

Rozkład poissona - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1666

ROZKŁAD POISSONA Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa stosowany przy wielokrotnym powtarzaniu doświadczenia w przypadku, gdy prawdopodobieństwo oczekiwanego zdarzenia jest bardzo małe. Ma zastosowanie dla n ≥ 30 i p ≤ 0,2. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funk...

Analiza danych niezawodnościowych - analiza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1204

Sprawozdanie nr 1 Niezawodność systemów Analiza danych niezawodnościowych 1) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi możliwościami analizy danych niezawodnościowych w programie Excel i pakiecie Weibull ++. 2) Wykonane zadania: Ad.1) Wykres funkcji gęstości rozkładu normalnego dla μ = 0, ...

Miary niezawodności - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2051

Sprawozdanie nr 2 Niezawodność systemów Miary niezawodności 1) Wykonane zadania: Ad.1) Wyznaczono średni czas do uszkodzenia MTTF dla danych czasów przeżycia dziesięciu elementów podanych w godzinach. t = (741, 1873, 3439, 4691, 5426, 7246, 8511, 8620, 13341, 27202) [h] MTTF = 8109 [h] Ad.2)...