Konstrukcje drewniane

note /search

Drewno - informacje podstawowe

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1722

DREWNO INFORMACJE PODSTAWOWE Gatunek drewna - jedna z cech charakteryzujących drewno i umożliwiająca jego podział ze względu na rodzaj ściętego drzewa z którego jest otrzymywane. Wyróżniamy: -gatunki iglaste, stosowane są do wykonywania konstrukcji dachowych, stolarki budowlanej (okna, drzwi, scho...

Drewno klejone warstwowo

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1547

Drewno klejone warstwowo - są to elementy przeznaczone do wykonywania konstrukcji drewnianych, które są wykonywane ze sztucznie suszonych desek, przy czym wady obniżające wytrzymałość oraz wady optyczne, np. duże sęki, duże pęcherze żywiczne i zak...

RODZAJE PŁYT

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1428

RODZAJE PŁYT Płyta pilśniowa (pot. dykta) - płyta drzewna wykonana z rozwłóknionej tkanki drzewnej przez spilśnienie jej i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i pod (normalnym lub zwiększonym) ciśnieniem. Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymał...

SĘKI

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

SĘKI Wpływ sęków na drewno -Sęki wywierają ujemny wpływ na mechaniczne właściwości drewna, zmniejszają zwłaszcza wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien i wytrzymałość na zginanie statyczne. Sęki zdrowe wpływają dodatnio na wytrzymałość drewna na rozłupywanie. Ujemny wpływ sęków otwartych na mec...

Sklejka

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1673

Sklejka - jest to materiał drewnopochodny warstwowy, kompozytowy sklejony z krzyżujących się cienkich warstw drewna. Zwykle składa się z nieparzystej ilości warstw. Sklejki wytwarza się z różnych gatunków drewna. Najczęściej z brzozy(najlepsza), ol...

Projekt stropu drewnianego - obliczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wrocław, czerwiec 2013 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu WIKŚiG Budownictwo ogólne 2 Ćwiczenie nr 2 Temat: Projekt konstrukcji drewnianej Budownictwo rok II 1 PROJEKT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ STROP Założenia projektowe  Obliczenia wg PN-EN-1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewni...

Wykłady z konstrukcji drewnianych - informacje wstępne

 • Politechnika Śląska
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5110

Kleszcze obejmują z obydwu stron krokwie i słupy i usztywniają dach w kierunkupoprzecznym. Ze słupami są łączone na wrąb pełny i śrubę, a z krokwiami napołjaskołczy ogon, śrubę lub kołek. Usztywnienie konstrukcji w kierunku podłużnym zapewniają miecze łączące słupy ipłatwie pośrednie. W da...

Elementy klejone warstwowo - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

Elementy klejone warstwowo : a)sklejka budowlana - najlepsze sklejki :bukowe i brzozowe, są to płyty sklejane z nieparzystej liczby fornirów, w których włókna w przyległych do siebie warstwach przebiegają pod

Zasady projektowania i podstawowe typy wiązarów

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2674

zasady projektowania i podstawowe typy wiązarów Wiązary dachowe: - trójkątne : jedno-, dwuspadowe, - trapezowe : jedno-, dwuspadowe, Wiązary, podział ze względu na budowę: - z desek łączonych gwoźdz...

Zasady projektowania więźby dachowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 343
Wyświetleń: 959

Zasady projektowania więźby dachowej Dach jest zbyt skomplikowaną i ważną częścią budynku, aby można było sobie pozwolić na oddanie go w ręce nie-fachowców. Jednak „wtajemniczeni” wiedza, że jego budowanie nie jest trudne - trzeba tylko znać (i przestrzegać) kilka zasad prawidłowej konstrukcji i wy...