Projekt stropu drewnianego - obliczenia

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt stropu drewnianego - obliczenia  - strona 1 Projekt stropu drewnianego - obliczenia  - strona 2 Projekt stropu drewnianego - obliczenia  - strona 3

Fragment notatki:

Wrocław, czerwiec 2013 r.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
WIKŚiG
Budownictwo ogólne 2
Ćwiczenie nr 2
Temat: Projekt konstrukcji drewnianej
Budownictwo rok II
1
PROJEKT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
STROP
Założenia projektowe

Obliczenia wg PN-EN-1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych część 1-1:
Postanowienia ogólne, Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków, PN-EN-338 Drewno
konstrukcyjne, PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji

Przyjęto drewno sosnowe klasy C30

Klasa użytkowania 1

Klasa trwania obciążenia: obciążenie długotrwałe
Wytrzymałość obliczeniowa dla przyjętego drewna C30 (wg PN-EN-338):


Wartości charakterystyczne:
- współczynnik modyfikacyjny (zależny od klasy użytkowania konstrukcji klasy trwania
obciążenia, tablica 3.1 PN-EN-1995-1-1) przyjęto

– częściowy współczynnik bezpieczeństwa (tablica 2.3 PN-EN-1995-1-1)

Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie:

Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie:
2
Obciążenie stropu
Kombinacja obciążeń (na podstawie PN-EN-1990) wybrano kombinację 12 (jedno obciążenie
zmienne), założono współczynnik do obciążeń charakterystycznych jak w tabeli
Wartość
charakterystyczna
1
2
3
4
5
6
7
deski podłogowe 32 mm
0,032x5,5x0,8=
styropian 100 mm
0,1x0,45x0,68=
płyta OSB-3 15 mm
0,015x6,4x0,68=
belka drewniana 120 x 200 mm
0,12x0,2x5,5=
łaty drewniane 25 x 50 mm
2x0,025x0,05x5,5=
płyta GK 12,5 mm
0,0125x23x0,8=
obciążenia użytkowe
1,5x0,8=
Wartość
obliczeniowa
0,141
1,35
0,190
0,031
1,35
0,041
0,065
1,35
0,088
0,132
1,35
0,178
0,014
1,35
0,019
0,120
1,35
0,162
1,5
Rozpiętość obliczeniowa:
3
Wstępnie przyjęto belkę o przekroju 120 x 200 mm (bxh):
Siły wewnętrzne:
Sprawdzenie granicznego stanu nośności:
W przypadku obciążenia tylko momentem zginającym (bez siły osiowej), nośność sprawdzamy:
- współczynnik uwzględniający redukcję wytrzymałości ze względu na zwichrowanie elementu.
Dla belek zabezpieczonych przed przemieszczeniami bocznymi na całej długości (podłoga z desek) –
Nośność przekroju na zginanie jest wystarczająca
Dla elementów ścinanych (np. przy podporze) nośność obliczamy następująco:
– współczynnik uwzględniający wpływ pęknięć. Dla drewna –
Nie nastąpi ścięcie belki przy podporze
4
Sprawdzenie granicznego stanu ugięcia:
Wartość graniczna ugięcia belki dla stropów wrażliwych na ugięcia:
Współczynnik odkształceń
dla drewna litego, klasy użytkowania 1 (wg PN-EN-1995 tablica 3.2)
wynosi:
W przypadku wykonania uproszczonych obliczeń ugięć belek swobodnie podpartych możemy
posługiwać się następującymi wzorami (PN-EN-1995-1-1, pkt N.A.8.3).
Dla belek o stosunku
, wartość ugięcia sprężystego (chwilowego) wynosi:
Dla belek o stosunku
, wartość ugięcia sprężystego (chwilowego):
- ugięcie belki swobodnie podpartej wywołane momentem zginającym
- ugięcie belki swobodnie podpartej działaniem sił poprzecznych
Obliczenia całkowitego ugięcia belki:
1. Obliczenie ugięcia belki od obciążenia stałego

Ugięcie sprężyste od ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz