projekt konstrukcji stropu na belkach stalowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2849
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
projekt konstrukcji stropu na belkach stalowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wstęp oraz założenia do projektu
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji stropu na belkach stalowych dla hali z przeznaczeniem na hurtownie spożywczą oraz słupów podpierających strop wykonanych ze stali jako dwugałęziowe.
Podstawa opracowania
Projekt sporządzono w ramach zajęć projektowych z kursu „Konstrukcje metalowe-elementy i hale” prowadzonych przez dr inż. Dawida Mądrego. Podstawą opracowania jest tematnr 17. Zakres projektu
Projekt obejmuje opis techniczny
obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów stalowych oraz połączeń
rysunki
zestawienie materiałów
Dane do projektowania - Stal S275
- Beton zbrojony klasy C16/20 o gęstości objętościowej 2500 kg/m3. Ogólna koncepcja konstrukcji
Budynek ma wymiary w świetle ścian 26,64 x 23,58 m. Grubość ścian wynosi 0,51 m. Wysokość kondygnacji wynosi 6,8 m. Wytrzymałość obliczeniowa ścian wynosikd = 3,16 MPa. Rozmieszczenie belek, podciągów oraz słupów przedstawiono na rysunku. Wymiarowanie konstrukcji
Zestawienie obciążeń
Rodzaj obciążenia
Obciążenie charakterystyczne
[kN/m2]
Współczynnik obciążeń γf [-]
Obciążenie obliczeniowe
[kN/m2]
Obciążenie stałe gk Płyta lastriko o gr. 28 mm
0,680
1,35
0,918
Warstwa wyrównawcza - jastrych cementowy o gr. 2 cm
0,420
1,35
0,567
Papa izolacyjna o gr. 3 mm
0,033
1,35
0,045
Styropian o gr. 4 mm
(izolacja termiczna)
0,018
1,35
0,024
Papa izolacyjna o gr. 3 mm
0,033
1,35
0,045
Warstwa wyrównawcza z betonu zwykłego o gr. 2 cm
0,460
1,35
0,621
Płyta monolityczna żelbetowa wylewana o gr. 120
3,000
1,35
4,050
Tynk cementowo-wapienny
0,285
1,35
0,385
Suma
4,929
1,35
6,654
Obciążenie zmienne pk
Suma
3,400
1,5
5,100
Suma obciążeń

(…)

… podkładki t
Przyjmuje grubość podkładki t = 0,5 cm
Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności dla podkładki Warunek nie został spełniony
Przyjmuje grubość podkładki na 2 cm
Warunek został spełniony
Ostatecznie należy przyjąć podkładkę o szerokości 30 cm, głębokości oparcia 28 cm oraz grubości 2 cm.
Obliczenia dla blachownicy-wymiarowanie Schemat statyczny
l = 18,60 m
Obliczenia statyczne wykonano…
… w przekroju, w którym występuje maksymalny moment zginający
Warunek został spełniony
Sprawdzenie warunku stanu granicznego nośności w przekroju, w którym występuje maksymalna siła tnąca
Vmax = VEd = 85,23 kN
Obliczeniowa nośność plastyczna na ścinanie
Warunek został spełniony. Ostatecznie warunki nośności przekroju zostały spełnione.
Ze względu na stan graniczny nośności przyjmuje się ostatecznie dwuteownik
… ze względu na zginanie. Jednak ze belce wylany zostanie strop żelbetowy, więc belka zostanie zabezpieczona przed zwichrzeniem.
Ostatecznie ze względu na stan graniczny nośności oraz użytkowalności przyjęto przekrój dwuteowy - dwuteownik normalny I300
Obliczenia dla belki A2
Schemat statyczny - belka stanowi belkę wolnopodpartą, swobodnie opartą na ścianie oraz przegubowo podpartą na belce A3.
Długość…
… na ścinanie
Warunek został spełniony
Ostatecznie warunki nośności przekroju zostały spełnione.
Ze względu na stan graniczny nośności przyjmuje się ostatecznie dwuteownik normalny I300.
Sprawdzanie stanu granicznego użytkowalności l0 = 8,24
q - całkowite obciążenie charakterystyczne
q = 8,33 kN
E = 210 GPa
fgr - ugięcie maksymalne jakie dopuszcza się dla belki
f -ugięcie belki
Warunek został spełniony
Ostatecznie ze względu na stan graniczny nośności oraz użytkowalności przyjęto przekrój dwuteowy - dwuteownik normalny I300
Obliczenia dla belki A3
Schemat statyczny - belka stanowi belkę wolnopodpartą, swobodnie opartą na ścianie oraz przegubowo podpartą o na slupie.
Długość obliczeniowa belki l0:
Obciążenie obliczeniowe na belkę qd:
Ponadto obciążenie stanowią siły skupione pochodzące od reakcji belek A2…

Obciążenie zmienne pk
Suma
3,400
1,5
5,100
Suma obciążeń Suma gk+pk
8,33
11,75
Obliczenia dla belki A1
Schemat statyczny - belka stanowi belkę wolnopodpartą, swobodnie opartą na ścianie oraz przegubowo podpartą o podciąg B. Długość obliczeniowa belki l0:
Rozstaw belek wynosi 1,80 m. Obciążenie obliczeniowe na belkę qd:
Siły wewnętrzne:
Moment maksymalny w przęśle:
Siła tnąca na podporze:
Przyjęcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz