Blachownica - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 7490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

BLACHOWNICA (POZ. OBL. B-1)
3.1. Przyjęcie wymiarów blachownicy Z warunku momentów
Wstępnie przyjęto dwuteownik stalowy spawany IKS 1200-7 o Wpl=7756cm3 Za obciążenie stałe blachownicy przyjmuję obciążenie skupione od reakcji belek stropowych (Poz. Obl. A-1): W miejscu połączenia z podciągiem: Wstępnie założony ciężar własny blachownicy: 3.1.1. Schemat statyczny 3.1.2. Podłużne kształtowanie blachownicy W oparciu o układ równań: Podzielono blachownicę na 2 części o zmienniej grubości pasa: 3.2. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności (SGU) 3.2.1. Zamiania obciążenia siłami skupionymi (od belek stropowych) na obciążenie równomiennie rozłożone Dodatkowo należy uwzględnić przyjęty ciężar własny blachownicy: 3.2.2. Sprawdzenie ugięcia: 3.3. Sprawdzenie nośności przekroju blachownicy przy zginaniu Stal gatunku S235, Klasa środnika Smukłość środnika: Środnik należy do klasy 4 Pas 1 Sprawdzenie klasy przekroju Smukłość pasa : Pas należy do klasy 3
Przekrój współpracujący:
Określenie przekroju efektywnego środnika blachownicy:
Wyznaczenie stosunku naprężeń w środniku
Ze względu na symetrię przekroju blachownicy względem osi y-y stosunek naprężeń brzegowych przy zginaniu przekroju wynosi gdzie parametr niestateczności miejscowej
Pole przekroju współpracującego strefy ściskanej środnika:
Szerokości współpracujące Moment statyczny
Pole przekroju współpracującego
Położenie osi obojętnej y1-y1
Moment bezwładności przekroju efektywnego
Minimalny wskaźnik przekroju efektywnego:
Nośność obliczeniowa przekroju na zginanie:
Warunek nośności przekroju na zginanie:
Warunek nośności przekroju na zginanie jest spełniony.
Sprawdzenie warunku nośności dla szerokości pasa 12mm
Pas 2: Sprawdzenie klasy przekroju Smukłość pasa : Pas należy do klasy 4
Przekrój współpracujący:
Określenie przekroju efektywnego środnika blachownicy:


(…)

… środnika (gdy oprócz żeber na podporze występują żebra poprzeczne pośrednie w przęśle)
Dla >1,08 Współczynnik niestateczności środnika: (gdy żebro podporowe podatne)
Nośność środnika na ścinanie z uwzględnieniem niestateczności:
Przyjęto, że pasy są w pełni wykorzystane do przeniesienia momentu zginającego stąd Nośność graniczna (nośność obliczeniowa środnika przy uplastycznieniu):
Obliczeniowa nośność przekroju przy ścinaniu:
Warunek nośności: Warunek jest spełniony.
3.5. Stateczność pasa przy smukłym środniku
Pas ściskany blachownicy nie wyboczy się w płaszczyźnie środnika, gdy jest spełniony warunek:
, - wysokość i grubość środnika,
- pole przekroju środnika,
- efektywne pole przekroju pasa,
k=0,55 - przyjęto nośność sprężystą przy zginaniu (przekrój klasy 3 lub 4)
Warunek jest spełniony, wyboczenie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz