Stateczność pasa przy smukłym środniku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stateczność pasa przy smukłym środniku - strona 1 Stateczność pasa przy smukłym środniku - strona 2

Fragment notatki:

Stateczność pasa przy smukłym środniku
Należy tak projektować blachownice, aby nie dopuścić do wyboczenia pasa ściskanego w płaszczyźnie środnika. Dla pasów prostych powinien być spełniony następujący warunek smuk-łości:
(6.30)
gdzie: hw, tw - odpowiednio wysokość i grubość środnika, Aw - pole przekroju środnika, Afc - efektywne pole przekroju pasa.
Wartość parametru k należy przyjmować następująco:
gdy uwzględnia się obrót plastyczny: k - 0,3 (przekrój klasy 1.),
gdy przyjmuje się nośność plastyczną przy zginaniu: k = 0,4 (przekrój klasy 1. lub 2.),
gdy przyjmuje się nośność sprężystą przy zginaniu: k = 0,55 (przekrój klasy 3. lub 4.).
W przypadku dźwigara zakrzywionego z pasem ściskanym po stronie wklęsłej powinien być spełniony następujący warunek smukłości:
W większości przypadków obliczeniowych podane wcześniej warunki smukłości będą speł­nione. Tylko w przypadku blachownie o bardzo smukłych środnikach i masywnych pasach projek­towanych ze stali o wysokiej wytrzymałości mogą się pojawić problemy ze spełnieniem warunków smukłości.
Gdy podczas projektowania warunki (6.30) lub (6.31) nie będą spełnione, wówczas bla-chownicę należy ukształtować na nowo. Należy np. zmniejszyć smukłość środnika łub pole prze­kroju pasa, ewentualnie zastosować stal o mniejszej wytrzymałości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz