Ciepłownictwo

note /search

Sieci ciepłownicze - kompensacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ciepłownictwo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2891

Ciepłownictwo Sieci ciepłownicze. Kompensacja Kompensacja L-kształtna • "L - kształtowa"  STAR PIPE – L musi być mniejsze od  Lmax – na podstawie L obliczamy  Bmin i L1 musi być większe  od Bmin Kompensacja Z-kształtna • "Z - kształtowa"   STAR PIPE – L1 ≤ Lmax – L2 ≤ Lmax – L...

Węzły ciepłownicze. Schematy technologiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ciepłownictwo
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3360

Ciepłownictwo Węzły ciepłownicze. Schematy  technologiczne Węzeł jednofunkcyjny • Węzeł  bezpośredni,  jednofunkcyjny T T F LC Regulator ZR F T Tzew T T Węzeł jednofunkcyjny • Węzeł  pośredni,  jednofunkcyjny T T F LC Regulator F T Tzew P 1 P 2 T 1 t 3 t 2 T T ZR P 3 P 4 NW W y m ie nni k  c iep ...

Przepływ ciepła i wymienniki ciepła - sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ciepłownictwo
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2905

Wstęp teoretyczny Wnikanie ciepła polega na przepływie ciepła od ciała stałego do płynu lub odwrotnie. W ogólnym przypadku składa się ono z przewodzenia w warstwie przyściennej i konwekcji w nieskończonej warstwie płynu. Przypadek przepływu ciepła ujęty w temacie ćwiczenia dodatkowo komplikuje wrze...

Centralne ogrzewanie - Współczesny piec CO

 • Politechnika Wrocławska
 • Ciepłownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Centralne ogrzewanie (CO) Współczesny piec CO We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy - jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzen...

Instalacje wewnętrzne - ciepłownictwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ciepłownictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1470

Instalacje wewnętrzne • Ogólny schemat instalacji: 1.Źródło (ciepła, chłodu, powietrza) 2.Przewody (rury, kanały wentylacyjne) 3.Odbiornik (ciepła, chłodu, powietrza) 4.Układ automatycznej regulacji Paliwa w systemach grzewczych 1.Węgiel k...

Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ciepłownictwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

Obliczenie projektowego obciążenia  cieplnego Procedura obliczeniowa • Określenie parametrów klimatu zewnętrznego i  wewnętrznego • Określenie charakterystyk wymiarowych i cieplnych  wszystkich elementów • Określenie wartości poszczególnych współczynników  projektowych strat ciepła • Określenie n...

Regulacja dostawy ciepła

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ciepłownictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1575

Regulacja dostawy ciepła • Centralna regulacja: – Jakościowa – zmiana temperatur wody, – Ilościowa – temperatura wody zasilająca  grzejnik jest stała, zmienny strumień  masy nośnika ciepła i temperatury wody  powrotnej, – Jakościowo – ilościowa (mieszana) Regulacja temperatury Wykres regulacyjny ...