Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego - strona 1 Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego - strona 2 Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego - strona 3

Fragment notatki:


Obliczenie projektowego obciążenia  cieplnego Procedura obliczeniowa • Określenie parametrów klimatu zewnętrznego i  wewnętrznego • Określenie charakterystyk wymiarowych i cieplnych  wszystkich elementów • Określenie wartości poszczególnych współczynników  projektowych strat ciepła • Określenie nadwyżki mocy cieplnej • Obliczenie całkowitego projektowego obciążenia cieplnego Zmiany w stosunku do PN – B - 03406 • Obliczeniowy                                Projektowy • Nowe pojęcia: – projektowa temperatura zewnętrzna, – średnia roczna temperatura zewnętrzna, – projektowa temperatura wewnętrzna,  – projektowa różnica temperatury, – projektowe obciążenie cieplne, – współczynnik projektowej straty ciepła, itp. Parametry klimatyczne • PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo.  Temperatury  obliczeniowe zewnętrzne. • Temperatury wewnętrzne  określa się wg  Rozporzadzenia (dane są  zawarte także w PN-EN  12831) Parametry klimatyczne • Tabela zestawiająca projektową  temperaturę zewnętrzną θe oraz średnią  roczną temperaturę zewnętrzną θm,e 5 Procedura obliczeniowa • Określenie parametrów klimatu zewnętrznego i  wewnętrznego • Określenie charakterystyk wymiarowych i cieplnych  wszystkich elementów • Określenie wartości poszczególnych współczynników  projektowych strat ciepła • Określenie nadwyżki mocy cieplnej • Obliczenie całkowitego projektowego obciążenia cieplnego Wymiary • PN-EN 12831 powołuje się na PN-EN ISO 13789  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat  ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania, która  dopuszcza stosowanie wymiarów: • zewnętrznych, • wewnętrznych, • całkowitych wewnętrznych – np. od powierzchni  podłogi pomieszczenia do górnej powierzchni sufitu,  od wewnętrznej powierzchni ściany do zewnętrznej  powierzchni ściany domierzanej (daje to takie  wartości, jakby były podane wymiary w osiach) Wymiary • Przykładowe wymiary zewnętrzne w  metodzie uproszczonej – stosowanej dla  budynków dobrze uszczelnionych Procedura obliczeniowa • Określenie parametrów klimatu zewnętrznego i  wewnętrznego • Określenie charakterystyk wymiarowych i cieplnych  wszystkich elementów • Określenie wartości poszczególnych współczynników  projektowych strat ciepła • Określenie nadwyżki mocy cieplnej • Obliczenie całkowitego projektowego obciążenia cieplnego Obliczenia • Całkowita projektowa strata ciepła przestrzeni

(…)

… ,i = Vi ⋅ ρ ⋅ c p
gdzie:
Vi – strumień objętości powietrza wentylacyjnego przestrzeni ogrzewanej [m3/s],
ρ - gęstość strumienia powietrza o temperaturze θint,i [kg/m3],
cp – ciepło właściwe powietrza o temperaturze θint,i [kJ/kgK].
Gdy ρ = 1,2 kg/m3 i cp = 1,005 kJ/kgK
oraz przeliczeniu na [m3/h] :
&
H V ,i = 0,34 ⋅ Vi
Obliczenia
Przy braku wentylacji
mechanicznej
strumień
przyjmuje się jako większy…
…=ΣAk⋅Uk⋅ek+Σψl⋅li⋅el
gdzie:
Ak – powierzchnia elementu budynku [m2],
ek, el – współczynniki korekcyjne ze względu na orientację (wg
załącznika krajowego NB te współczynnik przyjmują wartość 1),
Uk – współczynnik przenikania ciepła [W/m2K],
li – długość liniowego mostka cieplnego między przestrzenią
wewnętrzną i zewnętrzną [m],
ψl – współczynnik przenikania ciepła liniowego mostka cieplnego
(obliczenia wg odpowiednich norm EN ISO 14683 Mostki cieplne
w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody
uproszczone i wartości orientacyjne i EN ISO 10211-2 Mostki
cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne).
W obliczeniach nie uwzględnia się nieliniowych mostków
cieplnych
Obliczenia
Mostki termiczne/cieplne – miejsca…
… ścian zewnętrznych ze
stropami (zwłaszcza nad piwnicą i pod poddaszem), itp.
14
Obliczenia
• Najczęściej spotykane typy mostków
cieplnych
Obliczenia
EN ISO 14683 definiuje:
Orientacyjne wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ
(zaokrąglone do 0,05 W/m2K) określone dla trzech systemów
wymiarowania budynku:

wymiarów wewnętrznych (indeks „i”),

całkowitych wymiarów wewnętrznych (indeks „oi…
… w obudowie
zewnętrznej budynku, w których obserwuje się obniżenie
temperatury wewnętrznej powierzchni i wzrost gęstości
strumienia cieplnego w stosunku do pozostałej
powierzchni przegrody:
Występowanie:
- w ścianach zewnętrznych, głównie w ościeżach otworów
okiennych i drzwiowych, nadprożach okiennych i
podokiennikach,
- na wieńcach w przypadku wspornikowych płyt
balkonowych,
- w węzłach konstrukcyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz