Węzły ciepłownicze. Schematy technologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węzły ciepłownicze. Schematy technologiczne - strona 1 Węzły ciepłownicze. Schematy technologiczne - strona 2 Węzły ciepłownicze. Schematy technologiczne - strona 3

Fragment notatki:


Ciepłownictwo Węzły ciepłownicze. Schematy  technologiczne Węzeł jednofunkcyjny • Węzeł  bezpośredni,  jednofunkcyjny T T F LC Regulator ZR F T Tzew T T Węzeł jednofunkcyjny • Węzeł  pośredni,  jednofunkcyjny T T F LC Regulator F T Tzew P 1 P 2 T 1 t 3 t 2 T T ZR P 3 P 4 NW W y m ie nni k  c iep ła Uzupe łnianie instalacji Węzeł dwufunkcyjny • Węzeł pośredni, dwufunkcyjny ZR c.o. T T F LC Regulator T Tzew P 1 P 2 T 1 t 1 t 2 T T P 3 P 4 NW W. C .O. Uzupe łnianie instalacji W.C.W.U ZR c.w.u. T P cyrk. t c.w.u. w.z. F T P.c.o Podział węzłów ciepłowniczych • Sposób przekazywania ciepła i nośnika ciepła – Bezpośrednie – Pośrednie (z wymiennikami przeponowymi) • Zakres zaopatrywanych budynków – węzły indywidualne – węzły grupowe  Warunki stosowania węzłów  bezpośrednich • Maksymalne ciśnienie w przewodzie zasilającym  sieci ciepłowniczej w miejscu włączenia węzła bez  zastosowania ograniczenia ciśnienia musi być  niższe niż ciśnienie dopuszczalne w odniesieniu  do instalacji wewnętrznej, • Maksymalne ciśnienie w przewodzie powrotnym  sieci ciepłowniczej w miejscu włączenia węzła  musi być niższe niż ciśnienie dopuszczalne w  odniesieniu do instalacji wewnętrznej, l Ciśnienie spoczynkowe stabilizowane w źródle ciepła nie może być w miejscu włączenia węzła wyższe niż ciśnienie dopuszczalne w odniesieniu do instalacji wewnętrznej. l W przypadku połączenia węzłów z siecią ciepłowniczą o ciśnieniu większym od dopuszczalnego w instalacji wewnętrznej należy liczyć się z zagrożeniem tak zasilanych instalacji. Nie zalecane do stosowania w obiektach takich jak archiwa, biblioteki, muzea, szpitale, żłobki itp. Zalety: l Niski koszt węzłów ciepłowniczych, l Prostota działania i obsługi, l Ograniczona automatyka, l Wykorzystanie energi kinetycznej wody sieciowej do zasilania instalacji wewnętrznych, l W przypadku węzłów bezpośrednich-bezpośrednich oraz hydroelewatorowych możliwość pracy przy braku zasilania w energię elektryczną. Wady (1) l Istnieje zawsze niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia i temperatury w sieciach wewnętrznych grożące zniszczeniem odbiorników i armatury, zalaniem budynku czy też poparzeniem lub okaleczeniem użytkowników, l Połączenia bezpośrednie powodują wielokrotne zwiększenie pojemności cieplnej sieci ciepłowniczych,

(…)

… ze zmniejszenia mocy
zamówionej).
Schematy technologiczne węzłów
dwufunkcyjnych
Węzeł jednostopniowy równoległy
• Węzeł jednostopniowy równoległy jest węzłem z
wymiennikiem ciepła do przygotowania ciepłej
wody użytkowej, którego zasilanie włączone jest
do przewodu zasilającego, a powrót – do
przewodu powrotnego sieci ciepłowniczej
• Węzeł jednostopniowy równoległy ze względu na
swoją prostą konstrukcję…
… Ciepłownictwo
Węzły ciepłownicze. Schematy
technologiczne
Węzeł jednofunkcyjny
• Węzeł
Tzew
bezpośredni,
jednofunkcyjny
Regulator
T
T
T
F
ZR
LC
T
T
F
Węzeł jednofunkcyjny
Regulator
T
P1
• Węzeł
pośredni,
jednofunkcyjny
P2 P3
P4
T1
T
t3
T
T
F
ZR
LC
T
Wymiennik ciepła
Tzew
t2
F
NW
Uzupełnianie instalacji
Węzeł dwufunkcyjny
Regulator
Tzew
T
P1
T
P4
W.C.W.U
T1
T
T
tc.w.u.
P2 P3
ZR c.o.
t1
ZR c.w.u.
T…
… ciepła rozdzielające całkowicie
obieg instalacyjny od sieci zewnętrznej,
Wszystkie urządzenia zamontowane po stronie
pierwotnej muszą być dostosowane do roboczych
parametrów całego systemu ciepłowniczego,
Minimalne ciśnienie dyspozycyjne musi być
wystarczające do pokonania oporów przepływu węzła
po stronie pierwotnej.
Zalety
l
l
l
Całkowite rozdzielenie obiegu instalacyjnego od
sieci zewnętrznej…
…,
Zwiększone bezpieczeństwo pracy urządzeń i
armatury w instalacji wewnętrznej,
Połączenia pośrednie powodują zmniejszenie
pojemności wodnej sieci ciepłowniczych,
zmniejszenie nieszczelności oraz zanieczyszczenia
sieci ciepłowniczych wodą powracającą z
instalacji wewnętrznej.
Wady
l
l
l
Wyższy koszt węzłów ciepłowniczych,
Konieczność dostarczenia dodatkowej energii
do wymuszenia przepływu wody w instalacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz