Różnice indywidualne

note /search

Początki badań nad różnicami-wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Różnice indywidualne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1596

Treści: Początki badań nad różnicami. Definicja różnic indywidualnych. Powszechność RI. RI - pojęcia stałości. Zakres zainteresowań psychologii RI. Geneza RI. I POCZĄTKI BADAŃ NAD RÓŻNICAMI 1. Hipokrates ( V/IV w p.n.e.) „O naturze ludzkiej”. Teza: zdrowie i choroby człowieka są wynikiem odp...

Różnice indywidualne-kolokwium

 • Uniwersytet Łódzki
 • Różnice indywidualne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1799

- struktura zharmonizowana z małą możliwością przetwarzania stymulacji - podane różne konfiguracje natężenia dla WT, AK i RE - iloraz inteligencji (kto ma poniżej 100 przy określonym WU i WŻ) - jak się uczą introwertycy, jak sobie rad...

Konstytucjonalne teorie temperamentu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Różnice indywidualne
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2982

KONSTYTUCJONALNE TYPOLOGIE TEMPERAMENTU 19/ 20 wiek szukają związku między zachowaniem (temperamentem) a budową ciała : „Czy to prawda, że grubasy są leniwe wesołe, a chudzielce to nieśmiałe ponuraki?” Pojęcie „konstytucjonalny”: wąsko: związany z budową fizyczną organizmu szeroko: konstytucja ...

Regulacyjna Teoria Temperamentu (RTT)-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Różnice indywidualne
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 3430

Regulacyjna Teoria Temperamentu (RTT) Strelaua. Rozwijana od lat 60-tych XX wieku,. Opisuje wielowymiarową strukturę temperamentu i zakłada, że przejawia się on we wszystkich rodzajach zachowania człowieka. Strelau definiuje temperament jako „podstawowe, względnie stałe cechy osobowości, które ma...

Style działania-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Różnice indywidualne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

STYLE DZIAŁANIA Reaktywność wpływa na sposób wykonywania zadań przez ludzi. W sytuacji możliwości wyboru stylu działania jednostki niskoreaktywne i wysokoreaktywne nie różnią się ani efektywnością działania, ani ponoszonymi kosztami psychofizjologicznymi. Przez styl działania rozumiemy „(…) typowy ...

Różnice indywidualne-zagadnienia i odpowiedzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Różnice indywidualne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1771

1) Reaktywność wg TMT wyznacza: -potrzebę stymulacji -potrzebę regulacji stymulacji -nie ma wpływu na nabywanie umiejętności regulacji stymulacji 2) W ujęciu poznawczego modelu inteligencji jest to: -proces występujący w czasie rozwiązywania nowych zadań -zestaw czynników globalnych i szczegółowych ...

Różnice indywidualne-zagadnienia na egzamin 2

 • Uniwersytet Łódzki
 • Różnice indywidualne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1694

STR I   1)       Reaktywność wg TMT wyznacza: -potrzebę stymulacji -potrzebę regulacji stymulacji -nie ma wpływu na nabywanie umiejętności regulacji stymulacji   2)       W ujęciu poznawczego modelu inteligencji jest to: -proces występujący w czasie rozwiązywania nowych zadań -zestaw czynni...

Różnice indywidualne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Różnice indywidualne
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 4725

W1 Zagadnienia ogólne" różnice indywidualne, to zjawisko polegające na tym, że jednostki ( ) należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównywanych charakterystyk fizycznych i psychicznych." (Strel...