Różnice indywidualne-zagadnienia na egzamin 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice indywidualne-zagadnienia na egzamin 2 - strona 1 Różnice indywidualne-zagadnienia na egzamin 2 - strona 2 Różnice indywidualne-zagadnienia na egzamin 2 - strona 3

Fragment notatki:

STR I
 
1)       Reaktywność wg TMT wyznacza:
-potrzebę stymulacji
-potrzebę regulacji stymulacji
-nie ma wpływu na nabywanie umiejętności regulacji stymulacji
 
2)       W ujęciu poznawczego modelu inteligencji jest to:
-proces występujący w czasie rozwiązywania nowych zadań
-zestaw czynników globalnych i szczegółowych
-komponent G zróżnicowany przez zasoby Ś
 
3)       Problemem u osób NR jest zapewnienie sobie OPA ponieważ:
-zbyt łatwo reagują na stymulujące bodźce
-są bardziej skoncentrowani na niematerialnych obiektach rzeczywistości
-poziom aktywacji podnosi się bardzo nieregularnie
-ich reakcje na bodźce są wolniejsze i mniej intensywne
 
4)       Tzw Temperament trudny ujawnia się jako:
- Tendencja do unikania , duża aktywność ,zmienna jakość nastroju
- Intensywność reakcji, wysoki próg reagowania oraz zmienna rytmiczność
- Wolna adaptacja, wycofywanie się, duża intensywność reakcji , mała rytmiczność
 
5)       Transakcyjność w TMT oznacza,że
- osobowość może wpływać na cechy temperamentu  -długotrwałe oddziaływanie środowiska modyfikuje temperament
- temperament steruje kształtowaniem się osobowości
-transakcyjność dotyczy relacji genotypu i fenotypu
 
6)       Spearman wyodrębnił 3 podstawowe czynności są to
-poznawcze emocjonalne motywacyjne
-zasadnicze, pomocnicze i kontrolne
-nabywanie doświadczeń, wnioskowanie o relacjach i wnioskowanie o współzależności
 
7)        Temperament w RTT ujawnia się:
- w jakości zachowań emocjonalnych
-występuje w pełnej formie w okresie dorosłości
-jest niezmienny            - informuje poprzez reaktywność co dla danej osoby jest ważne         
8)        Mechanizmem pośredniczącym w impulsywności jest
-zaufanie do własnych możliwości , stąd szybkość decyzji
-trudności w znoszeniu napięcia związanego z hamowaniem działania
-potrzeba redukcji stymulacji
-zapotrzebowanie na wyższą stymulację
 
 
 
 
9)       Optymalny Poziom Stymulacji jest
-stały dla wszystkich osób
-zależny od poziomu reaktywności
-zależy od osiągalności OPA
-zależny od aktywności jednostki
 
10)     Style poznawcze nie są to

(…)

… wrażliwość na odchylenia w zakresie OPS
-duża wrażliwość na kary społeczne
-mała wrażliwość na brak nagród
 
STR II
19)Zgodnie z RTT poziom energetyczny nie zależy od
-żwawości
-wytrwałości
-aktywności
 
20)Forma bierna regulacji(TMT) przebiega wg:
-sprzężenia zwrotnego dodatniego
-zwrotnego ujemnego
-wymusza zmianę na poziomie mech.fizjologicznych
-przebiega wyłącznie na poziomie mechanizmów…
… ocena stymulacji społecznej
 
                27)Stronniczość kulturowa:
-nie dotyczy testów inteligencji
-jest nieuchronnym elementem testów
-jest istotnym czynnikiem współtworzącym sprawność intelektualną
 
                28)Inteligencja to rodzaj zdolności warunkujący:
-efektywność przystosowania się do środowiska
-rozpoznawania sygnału pozawerbalnego w relacjach interpersonalnych
-umiejętne…
…-
 
                33)Wzór Z=GxŚ oznacza,że:
-zadatki wrodzone są wynikiem wpływu ogólnych oddziaływań środowiska
-zachowanie jest wynikiem interakcji genotypu i środowiska
-zadatki są wynikiem interakcji genotypu i środowiska unikatowego
 
                34) Metakomponentą w modelu triarchicznym JEST:
-wrażliwość sensoryczna i emocjonalna
-pamięć narracyjna
-kontrola rozwiązania- monitorowanie przebiegu proc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz