Różnice indywidualne-zagadnienia i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice indywidualne-zagadnienia i odpowiedzi - strona 1 Różnice indywidualne-zagadnienia i odpowiedzi - strona 2 Różnice indywidualne-zagadnienia i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1) Reaktywność wg TMT wyznacza: -potrzebę stymulacji -potrzebę regulacji stymulacji -nie ma wpływu na nabywanie umiejętności regulacji stymulacji 2) W ujęciu poznawczego modelu inteligencji jest to: -proces występujący w czasie rozwiązywania nowych zadań -zestaw czynników globalnych i szczegółowych -komponent G zróżnicowany przez zasoby Ś 3) Problemem u osób NR jest zapewnienie sobie OPA ponieważ: -zbyt łatwo reagują na stymulujące bodźce -są bardziej skoncentrowani na niematerialnych obiektach rzeczywistości -poziom aktywacji podnosi się bardzo nieregularnie -ich reakcje na bodźce są wolniejsze i mniej intensywne 4) Tzw Temperament trudny ujawnia się jako: - Tendencja do unikania , duża aktywność ,zmienna jakość nastroju - Intensywność reakcji, wysoki próg reagowania oraz zmienna rytmiczność - Wolna adaptacja, wycofywanie się, duża intensywność reakcji , mała rytmiczność 5) Transakcyjność w TMT oznacza,że - osobowość może wpływać na cechy temperamentu -długotrwałe oddziaływanie środowiska modyfikuje temperament - temperament steruje kształtowaniem się osobowości -transakcyjność dotyczy relacji genotypu i fenotypu 6) Spearman wyodrębnił 3 podstawowe czynności są to -poznawcze emocjonalne motywacyjne -zasadnicze, pomocnicze i kontrolne -nabywanie doświadczeń, wnioskowanie o relacjach i wnioskowanie o współzależności 7) Temperament w RTT ujawnia się: - w jakości zachowań emocjonalnych -występuje w pełnej formie w okresie dorosłości -jest niezmienny - informuje poprzez reaktywność co dla danej osoby jest ważne Mechanizmem pośredniczącym w impulsywności jest -zaufanie do własnych możliwości , stąd szybkość decyzji -trudności w znoszeniu napięcia związanego z hamowaniem działania -potrzeba redukcji stymulacji -zapotrzebowanie na wyższą stymulację 9) Optymalny Poziom Stymulacji jest -stały dla wszystkich osób -zależny od poziomu reaktywności -zależy od osiągalności OPA -zależny od aktywności jednostki 10) Style poznawcze nie są to -zdolności specjalne -szczegółowe preferencje poznawcze -sposoby ujmowania i przeglądania pola danych -komponenty zdolności wgGuliforda

(…)

… różnorodne -czynności jednorodne -strukturę przerywaną 17) Aktywność w ujęciu TMT wyznacza -dynamikę zachowań celowych -dynamikę zachowań reaktywnych - mechanizm regulacji stymulacji -mechanizm transakcji 1 Osobę WR charakteryzuje -mała wrażliwość na odchylenia w zakresie OPS -duża wrażliwość na kary społeczne -mała wrażliwość na brak nagród 19)Zgodnie z RTT poziom energetyczny nie zależy od -żwawości…
… się do środowiska -rozpoznawania sygnału pozawerbalnego w relacjach interpersonalnych -umiejętne funkcjonowania makiaweliczne 29) wg Hebba fenotyp to: -specyficzny rodzaj uzdolnień myślowych -inteligencja typu B -inteligencja powstała w wyniku oddziaływań AxŚrx Akt 30) dokonując kategoryzacji stylu poznawczego NIE określamy: -Globalnosć czy analitycznośc -Zależność czy niezależnośc od pola -kryterium łączenia…
…-,RE+,AK-,WS-,ŻW-,PE+ -WT+,RE-,AK+,WS+,ŻW+,PE- 33)Wzór Z=GxŚ oznacza,że: -zadatki wrodzone są wynikiem wpływu ogólnych oddziaływań środowiska -zachowanie jest wynikiem interakcji genotypu i środowiska -zadatki są wynikiem interakcji genotypu i środowiska unikatowego 34) Metakomponentą w modelu triarchicznym JEST: -wrażliwość sensoryczna i emocjonalna -pamięć narracyjna -kontrola rozwiązania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz