Psychologia rozwoju człowieka - strona 10

Rozwój społeczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Rozwój społeczny- zagadnienie wiedzy społecznej. Można przyjąć, że wiedza społeczna zdobywana przez konkretnego człowieka na temat danego rodzaju praktyki społecznej, w zasadniczym stopniu decyduje o sposobach jego włączania się do tej praktyki; pełni funkcję regu­lacyjną w odniesieniu do postępowa...

Teoria operatorów konstruktywnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Teoria operatorów konstruktywnych. Druga z wybranych koncepcji stadialnych, zaproponowana przez Juana Pascual-Leone'a jest bardziej abstrakcyjna i wyidealizowana. Jej podstawą jest teoria operatorów konstruktywnych, łącząca pewne elementy teorii Piageta z behawiorystycznymi teoriami uczenia się i m...

Teorie adaptacji do starości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4200

Teorie adaptacji do starości Na podstawie obserwacji zachowań społecznych ludzi w wieku późnej do­rosłości sformułowano następujące teorie, wyjaśniające mechanizm adaptacji do starości. Są to: teoria aktywności, teoria wycofania się oraz teoria stresu starości. Teoria aktywności ma status tradycy...

Wczesna dorosłość-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1820

Wczesna dorosłość-zadania rozwojowe tego okresu. Pojęcie dojrzałości psychicznej. Pojęcie zadań rozwojowych wprowadził do psychologii R. J. Havighurst w swojej koncepcji opisującej cały bieg życia człowieka. Rozwój w tym ujęciu realizuje się w t...

Zadania rozwojowe w ciągu życia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Zadania rozwojowe w ciągu życia Zadania rozwojowe w ciągu życia Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo -Uczenie się chodzenia -Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu -Uczenie się mówienia -Uczenie się kontroli nad wydalaniem -Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej -Tworzenie pojęć i u...

Okres prenatalny-opracowanie - Faza zarodkowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

Okres prenatalny- dwa pierwsze trymestry PIERWSZY TRYMESTR I MIESIĄC-Okres szybkich podziałów zapłodnionej komórki, która z jajowodu trafia do macicy gdzie następuje implantacja. Wtedy kończy się faza jaja płodowego i rozpoczyna się faza zarodkowa. Zarodek w czasie implantacji ma kształt wklęsłej ...

Znaczenie pamięci utajonej w rozwoju człowieka

 • dr Katarzyna Lubiewska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

znaczenie pamięci utajonej w rozwoju przywiązania: Pamięć utajona jest to pamięć najwcześniej dojrzała, już 3 miesiące przed przyjściem dziecka na świat. Informacje, które znajdują się w pamięci utajonej mają wpływ na całe nasze życie. Nie mamy do niej dostępu, występuje w mózgu utajonym. W pier...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Agata Kaźmierska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

1. metody badań 2. zmienna zależna i niezależna 3. strategia badań poprzeczne i podłużne 4. rozwój poznawczy wg Piageta - asymilacja i akomodacja, stadia rozwoju poznawczego i ich charakterystyka 5. Rozwój moralności wg Kohlberga - stadia, przykłady wypowiedzi osób w określonych stadiach, także rozw...

Poziom inteligencji wraz z wiekiem - omówienie

 • dr Katarzyna Lubiewska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Co dzieje się z poziomem inteligencji wraz z wiekiem? W ciągu pierwszych 10 lat życia inteligencja człowieka rozwija się najszybciej. W drugim dziesięcioleciu wzrost inteligencji jest wolniejszy. Między 18 a 20 rokiem życia człowiek osiąga najwyższy poziom inteligencji. Inteligencja wrodzona spa...

Rozwój człowieka dorosłego-wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: Rozwój człowieka dorosłego-wykłady, Typ integracji całościowej (wholeness), Typ integracji totalnej (totality), Typ integracji rozproszonej i pomieszanej (identity confusion/diffusion), Proces formowania się statusu tożsamości...