Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych - strona 5

Opracowane pytania - stan wojenny w PRL

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: stan wojenny w PRL w świetle standardów międzynarodowych, miejsce i rola Komitetu Rady Europy w dziedzinie praw człowieka – „wczoraj i dziś", sposób unormowania zobowiązań państw – stron w Pakcie Obywatelskim i Pakcie Gospodarczym, zasady int...

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka - interpretacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ( EKPC) traktat międzynarodowy przyjęty 4.11.1950 r. podpisanie przez RP: 26.11.1991 (wraz z oficjalnym przystąpieniem do Rady Europy) ratyfikacja przez RP: 19.01.1993 deklarac ja o uznaniu jurysdykcji ETPC: 30.04.1993 r. Metod...

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka- protokoły materialne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2800

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZLOWIEKA Protokoły dodatkowe Protokoły materialne (substancjalne) Protokół nr 1, 4, 6, 7, 12, 13 Protokoły proceduralno-organizacyjne Protokół nr 2, 3, 5, 8, 9, 11, 14 - ratyfikacja przez wszystkie państwa wejście w życie stopienie z EKPC Protokoły materialne 1 - 19...

Europejski Trybunał Praw Człowieka - pełnomocnictwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1568

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA P E Ł N O M O C N I C T W O1 (Art. 36 Regulaminu Trybunału) Ja,  (nazwisko i adres skar ącego) niniejszym upowa niam  (nazwisko i adres przedstawiciela) do  reprezentowania  mnie  w  postępowaniu  przed  Europejskim  Trybunałem  Praw  Człowieka,  i  w  jakichko...

Karta Narodów Zjednoczonych, Status ady Europy, o UE - wybrane artykuł...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Artykuł 1 Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące: Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom poko...

Prawa człowieka - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

Ochrona regionalna praw człowieka Europa: wstrząśnięta totalitaryzmami XX wieku, dąży się do umiędzynarodowienia ruchu europejskiego ochrony praw człowieka, mają oni przed sobą wizję unii europejskiej - wszechstronne zjednoczenie, aby nigdy więcej nie dopuścić do odrodzenia totalitaryzmów, stref w...

Prawa człowieka - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

ROZWÓJ PRAW CZŁOWIEKA Idealizacja - idea, Np. chrześcijaństwo Konceptualizacja - wynik intelektualnej obróbki, powstaje koncepcja praw człowieka Normatywizacja - prawa człowieka pojawiają się w konstytucjach poszczególnych państw Internacjonalizacja - przekładanie praw człowieka jako interes cał...

Prawa człowieka - wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

No. 2 Karta NZ Artykuł 1 Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące: Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich u...

Prawa człowieka - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Prawo KBWE - OBWE Plan Rapackiego Dekalog KBWE cześć I zasada 7 - poszanowania pcz. I podstawowych wolności (poglądów, Religi, itp.) część III (dot. os po 2 stronach żelaznej kurtyny) wyrażać zgodę, znosić przeszkody w celu umożliwienia wi...

Prawa człowieka - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

Europejska konwencja praw. Czł art.5 - równe prawa małżonków art. 12 prawo m i k. porównaj Artyk. 1 portokół niezakłócony a17 pdpcz a2p1 prawo do nauki z gwarancją poszanowania praw rodziców a3p1 wolne wybory umożliwiające swobodne wyrażani...