Europejski Trybunał Praw Człowieka - pełnomocnictwo.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski Trybunał Praw Człowieka - pełnomocnictwo. - strona 1

Fragment notatki:

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA P E Ł N O M O C N I C T W O1 (Art. 36 Regulaminu Trybunału) Ja, ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... (nazwisko i adres skar ącego) niniejszym upowa niam ................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... (nazwisko i adres przedstawiciela) do  reprezentowania  mnie  w  postępowaniu  przed  Europejskim  Trybunałem  Praw  Człowieka,  i  w  jakichkolwiek  innych  późniejszych  postępowaniach  na  podstawie  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczących mojej skargi przyjętej zgodnie  z artykułem 34 Konwencji przeciwko ........................................................................................................................................... (właściwe Państwo) dnia ................................................................................................................................... (data pierwszego listu) ............................................................................. (miejscowość i data) ..................................................................... (podpis skar ącego) Niniejszym przyjmuję pełnomocnictwo ................................................... (podpis reprezentanta) 1 1 Formularz ten musi być wypełniony i podpisany przez ka dego skar ącego, który  yczy sobie  być reprezentowanym przed Trybunałem oraz przez prawnika lub inną osobę. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz