Podstawy pedagogiki specjalnej

note /search

Pedagogika specjalna jako nauka-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki specjalnej
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 6923

Co to jest pedagogika specjalna? - jest to nauka, która zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych. Pedagogika specjalna jest nauką, ponieważ spełnia kryteria naukowe: (ma swój cel, problem, metody i techniki, którymi się pos...

Zadania Poradni Psychologiczno-Psychologicznej-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki specjalnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 1. Ustalenie diagnozy w aspekcie medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i społecznym: - bad. medyczne – jaki jest aktualny stan zdrowia dziecka; - badanie psychologiczne – diagnozowanie zaburzeń oraz możliwości rozwojowych, typ osobowości, poz...

Tyflopedagogika-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki specjalnej
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3171

Tyflopedagogika Klasyfikacja ONZ wad wzroku:  Za ślepotę uznaję zupełny brak wzroku,  Ostrość wzroku nie przekraczającą jednej – dwudziestej ostrości widzenia normalnego przy zastosowaniu szkieł korekcyjnych,  Ograniczenie pola widz...

Rewalidacja-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki specjalnej
Pobrań: 833
Wyświetleń: 4081

REWALIDACJA Rewalidacja (ponownie silny, mocny, sprawny) – są to działania skierowane na dzieci i młodzież. Przywrócenie dzieciom całkowitego zdrowia, więc całkowita rewalidacji jest dostępna tylko w stosunku do dzieci przewlekle chorych (n...

Oligofrenopedagogika-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki specjalnej
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2072

Oligofrenopedagogika Występują tu trzy działy:  teoria specjalnego nauczania,  teoria specjalnego wychowania,  działania interwencyjne na odchylenia dodatkowe i ujemne. Oligofrenia – pojęcia tego po raz pierwszy użył Emil Krepenin w roku 1918 w słowniku psychiatrii. Pojęcia użył w konte...

Klasyfikacja uwzgl_dniaj_ca podmiot pedagogiki specjalnej

  • Podstawy pedagogiki specjalnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2674

Klasyfikacja uwzględniająca podmiot pedagogiki specjalnej: 1. są to osoby , u których procesy poznawcze przebiegają w sposób nieprawidłowy, na skutek uszkodzonej aparatury percepcyjnej (węch, słuch, wzrok, dotyk, itd.) 2. są to osoby, u których postrzegany obraz poznawczy jest nie adekwatny do ...