Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego

note /search

Wykład - powiat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

POWIAT Powiat to jednostka podziału terytorialnego kraju. Organy powiatowe: Rada powiatu- organ stanowiący i kontrolny, wydaje własne akty prawne o zasięgu regionalnym, ma funkcje kontrolne wobec zarządu , może powoływać komisje. Ma takie same uprawnienia jak sejmik woj. Jest wybierana w wyborach ...

Wykład - Delegowanie uprawnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

Delegowanie uprawnień ...to przydzielenie innej osobie władzy formalnej ale też i odpowiedzialności za wykonanie danych czynności Proces delegowania uprawnień powinien zawierać : -zadania lub obowiązki do wykonania oraz zakres odpowiedzialności związanej z tymi obowiązkami, - uprawnienia do rozpo...

Wykład - gmina

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1540

GMINA Gmina to najmniejsza, podstawowa jednostka samorządowa. Gmina zaspokaja lokalne potrzeby społeczności. Organy: Rada gminy- organ stanowiący i kontrolny, uchwala przepisy, powołuje komisje. Ma podobne funkcje jak rada powiatu. Jest wybierana w wyborach bezpośrednich. Zarząd gminy- organ wykon...

Wykład - Kierownik manipulacyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

Kierownik manipulacyjny •...komunikuje się manipulacyjnie aby podporządkować odbiorcę celom nadawcy. •Wytwarza przekonanie że pracownik jest odpowiedzialny za decyzję. Natomiast komunikacja dwustronna sprzyja powstawaniu wielu kanałów informacji zwrotnej. Przywódca kontra Zarządca •Przywódca wy...

Wykład - lider

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

•Możliwość bycia przywódcą mieści się w granicach możliwości każdego człowieka. Uwarunkowane jest jednak posiadaniem • wzorców przywódczych, •pewnych cech osobowości, •umiejętności przywódczych •Prostym sposobem jest znalezienie sobie „mistrza” i uczenie się sztuki w bezpośrednim kontakcie zwraca...

Wykład - Nowy kształt samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Nowy kształt samorządu terytorialnego stwarza bardzo rozległe możliwości ewolucji tradycyjnej koncepcji państwa i aparatu państwowego. Już w swej gminnej postaci rozwinął imponującą aktywność w zakresie inicjatyw lokalnych, a także w formach stowarzyszeń gmin mających wspólne problemy do załatwienia...

Wykład - Samorząd Terytorialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1232

Samorząd Terytorialny jako postać "uspołecznienia" władzy państwowej Dzieje Polski to nader interesujący proces historyczny, charakteryzujący się w płaszczyźnie państwowej, w okresie feudalnym stopniowym pozbawianiem kompetencji władzy królewskiej i budową systemu przywilejów klasowych or...

Wykład - Style kierowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1890

Style kierowania - Autokratyczny, - Demokratyczny - Liberalny Styl autokratyczny •...to styl gdzie szef podejmuje sam decyzje dotyczące celów grupy. Wybiera metody i środki dojścia do tych celów, dokonuje podziału zadań pomiędzy pracownikami. Nie bierze udziału w pracach grupy. Pracę ocenia obie...

Wykład - Typy badawcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Typ badawczy: •Cechuje się ciekawością świata, niezależnością nie tradycjonalnością. Analizuje swoje myśli i uczucia. używa myślenia zasobu informacji. Lubi wyzwania , wymianę myśli i skomplikowanie. Rozwiązuje problemy przez myślenie. Posiada zdolności intelektualne lub analityczne. Typ Artystycz...

Wykład - Zalety grupowego podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

Zalety grupowego podejmowania decyzji -grupa posiada więcej wiedzy, doświadczeń i informacji w wyniku potencjału jej członków, -grupowe uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów zwiększa motywację i akceptacje do podjętych decyzji, •Jeżeli w grupie nie występuje zbyt silny konformizm i redukcja sprz...