Wykład - Nowy kształt samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Nowy kształt samorządu terytorialnego - strona 1 Wykład - Nowy kształt samorządu terytorialnego - strona 2

Fragment notatki:

Nowy kształt samorządu terytorialnego stwarza bardzo rozległe możliwości ewolucji tradycyjnej koncepcji państwa i aparatu państwowego. Już w swej gminnej postaci rozwinął imponującą aktywność w zakresie inicjatyw lokalnych, a także w formach stowarzyszeń gmin mających wspólne problemy do załatwienia. Tą drogą, na zasadzie ogólnopolskiego porozumienia gmin, wyłoniono nawet nie znany ustawom Krajowy Sejmik Samorządowy. Gminy przygraniczne rozwinęły wzdłuż granic Polski intensywną współpracę z gminami zagranicznymi tworząc sieć 22 tzw. euroregionów. Można się spodziewać, że powiaty, a zwłaszcza województwa samorządowe potraktują współpracę międzynarodową jako jeden z priorytetów swej działalności - w tym wypadku na znacznie szerszą skalę. Powstanie trzech postaci samorządu terytorialnego oznaczać będzie nie tylko odciążenia państwa w sferze obowiązków administracyjnych, ale i trafniejsze konstruowanie założeń jego podstawowych polityk. Charakter centralny zachowują jednak polityki o znaczeniu strategicznym, takie jak: międzynarodowa, obronna, finansowa etc. Jedną z najważniejszych metod ochrony jedności państwa jest zachowanie jedności prawa - realizowane poprzez prymat konstytucji i ustaw oraz monopol państwa w zakresie zawierania umów międzynarodowych. Samorząd terytorialny oznacza pewne zmiany także w tej dziedzinie. Jego organy wyposażone są bowiem w prawo posługiwania się obowiązującymi aktami prawa miejscowego, wydawanymi "na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych" (art. 94 konstytucji). Warto zauważyć, że "podstawy" i "granice" mogą w tym wypadku mieć charakter dość liberalnie pojmowany, a intensywność wykonywania uprawnień prawodawczych i ich rozmaitość mogą być bardzo znaczne. Stwarza to zapotrzebowanie na nowe postacie nadzoru legislacyjnego, już nie tylko ze strony wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie, ale także centralnych organów tworzenia prawa i nadzoru nad legalnością prawodawstwa. Procesy faktycznej i prawnej demokratyzacji ustroju Polski oznaczają sięganie do szerokiego wachlarza rozwiązań prawnych gwarantujących optymalny kształt państwa. Wśród metod demokratyzacji życia pojawiać się muszą metody uspołecznienia i decentralizacji władzy. Ich brak był powodem upadku formacji komunistycznej i utraty wielu szans rozwoju Polski. Różne postacie decentralizacji władzy państwowej oznaczają dostosowanie ustroju Polski do standardów międzynarodowych. Reforma samorządowa, która w postaci gminnej przyniosła tak liczne korzyści, w swej obecnej, rozwiniętej postaci przyniesie nowe ich formy. Jedność państwa w dzisiejszej Polsce pod rządami nowej konstytucji gwarantowana jest przez łączenie centralnych i terenowych form sprawowania władzy państwowej i stymulowania aktywności społecznej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz